Tekmovanje ACM iz računalništva in informatike

Anketa o 11. tekmovanju ACM v znanju računalništva

[Kazalo: nekaj opažanj, statistike po skupinah, prva, druga, tretja skupina.]

Če bi rad kdo v zvezi s tem tekmovanjem še kaj povedal ali vprašal, naj nam piše na rtk-info@ijs.si.

Dobili smo 83 izpolnjenih anketnih obrazcev iz prve skupine, 16 iz druge in 10 iz tretje skupine. (Anketni obrazci za vse tri skupine v formatu PDF.)

Nekaj opažanj

O nalogah:

Programersko znanje:

Katere programske jezike so uporabljali:

JezikŠt. tekmovalcev, ki so ga uporabljali
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2004 2003
IIIIII IIIIII IIIIII IIIIII IIIIII IIIIII IIIIII IIIIII IIIIII IIIIII IIIIII IIIIIIIII
Pascal 0⅓3 52 2.521 1 1 614 343 4.552 421 1.522 8.521 655 232013 17
C 4⅓12 31 3.56 27  721 72  661 9.53.50.5 4.5112.5 5.5116.5 4161.5 137.51 4
C++ 2889 2799.5 194.510.5 1712.57 25169 23.5198 3317.513 26.5212.5 17.5119.5 71415.5 13510.5 5 6 5
PHP 3 2 10.5  1 0.5   11  22   2  1   1       
nič 23 41 42 2   2 11  15  1    1  3   12  32   
VB 1 1 1                    1  1      
C# 1251 165 121.52 180.5  1713 423  0.51       3  0.5       
Java 2465 2263.5 2321.5 1881 176.51 653 594 8811 9.53   2.5  3  0.5   
Python 29⅓12 261 166 168  255 206  122  40.5  61   
Newtonscript  0.5  0.5              
JavaScript 1 1 1                  
Batch 1                  
psevdokoda 5 61 10 6   3 2   4   8    

Opombe:

Sledijo podrobni rezultati ankete. Opombe v oglatih oklepajih [takole] so moje.

Vprašanja za vse skupine

Kje si izvedel za to tekmovanje?

SkupinaKje si izvedel za to tekmovanje?
od mentorjana spletni straniod prijatelja/sošolcadrugače
I74353
II15010
III9010

Če na spletni strani, na kateri?

Če drugače, kako?

Kje si se naučil programirati?

SkupinaKje si se naučil programirati?
samv šoli pri poukuna krožkihna tečajihpoletna šolakje drugje
I4947161052
II991211
III835021

Če drugje, kje?

Čas reševanja in število nalog

SkupinaTi ustreza čas reševanja nalog?
rad bi več časarad bi manj časačasa je ravno prav
I19848
II248
III134
SkupinaTi ustreza število nalog?
rad bi več nalograd bi manj nalognalog je ravno prav
I41060
II0310
III053
SkupinaVseh devet kombinacij časa in nalog
več časa, več nalogveč časa, enako nalogveč časa, manj nalogenako časa, več nalogenako časa, enako nalogenako časa, manj nalogmanj časa, več nalogmanj časa, enako nalogmanj časa, manj nalog
I11622405143
II011070022
III010022003

Potekmovalne dejavnosti

SkupinaKakšne potekmovalne dejavnosti bi te zanimale?
izletpoletna šolapraksa na IJSpredstavitve novih tehnologijpredavanja o algoritmihreševanje nalogiskanje štipendijeiskanje podjetja
I2632313538242741
II42442246
III24416537

Drugi predlogi

Poznavanje algoritmov in podatkovnih struktur

SkupinaAli poznaš naslednje podatkovne strukture?
drevohash tabelaseznam s kazalci (linked list)sklad (stack)vrsta (queue)
I46%24%35%33%38%
II67%43%67%60%50%
III70%40%80%80%70%
SkupinaAli poznaš naslednje algoritme?
EvklidovEratostenovo rešetoformula za vektorski produktrekurzijadinamično programiranjeiskanje v širino (po grafu)
I90%73%39%24%18%16%
II69%44%56%31%33%31%
III80%70%70%78%78%67%
SkupinaAli poznaš naslednje algoritme za urejanje?
bubble sortinsertion sortselection sortquicksortradix sortheap shortShell sortmerge sort
I45%24%27%22%1%1%0%2%
II81%38%25%50%0%6%0%6%
III80%40%20%50%0%10%10%20%
SkupinaAli poznaš zapis z velikim O za časovno in prostorsko zahtevnost?
O-zapis
I30%
II44%
III100%

Opomba pri algoritmih za urejanje: na anketnem obrazcu so bili navedeni prvi štirje. Ostale štiri (od radix sorta naprej) smo torej šteli le tam, kjer so jih tekmovalci sami od sebe vpisali v rubriko „kakšnega drugega“.

Programersko znanje

Pri vsakem konstruktu so bili možni trije odgovori: „ne poznam“, „da, slabo” in „da, dobro“.

Naslednja tabela kaže uteženo povprečje, pri čemer smo odgovore pretvorili v števila takole: „ne“ = 0; „da, slabo“ = 1; „da, dobro“ = 2.

SkupinaKatere od naštetih jezikovnih konstruktov
in programerskih prijemov znaš uporabljati?
standardni vhod/izhoddatotekearray 1-Darray 2-Darray (večdim.)podprogramrekurzijakazalci
I1.881.411.681.421.201.580.950.48
II2.001.931.861.641.361.861.291.00
III2.002.002.002.002.002.001.801.20
SkupinaKatere od naštetih jezikovnih konstruktov
in programerskih prijemov znaš uporabljati?
zanka forzanka whilegnezdenje zankenumerated typesstruktureoperatorji na bitihshl shrhash_ mapmappriority_ queue
I1.961.941.870.821.001.110.540.360.300.20
II1.931.932.001.231.311.380.580.620.690.54
III2.002.001.901.301.901.501.301.301.201.10

Tu pa je odstotek ljudi, ki so izbrali odgovor „da, dobro“:

SkupinaKatere od naštetih jezikovnih konstruktov
in programerskih prijemov znaš uporabljati?
standardni vhod/izhoddatotekearray 1-Darray 2-Darray (večdim.)podprogramrekurzijakazalci
I89%58%78%62%47%70%35%13%
II100%93%86%71%50%86%50%29%
III100%100%100%100%100%100%80%30%
SkupinaKatere od naštetih jezikovnih konstruktov
in programerskih prijemov znaš uporabljati?
zanka forzanka whilegnezdenje zankenumerated typesstruktureoperatorji na bitihshl shrhash_ mapmappriority_ queue
I96%95%90%26%41%43%18%9%6%4%
II93%93%100%54%54%54%17%23%23%23%
III100%100%90%50%90%70%60%50%40%30%

Kako vpliva tvoje znanje matematike/angleščine na programiranje in učenje računalništva?

SkupinaKako vpliva tvoje znanje matematike na programiranje in učenje računalništva?
zadošča mojim potrebamobčutim pomanjkljivosti, a se znajdemje preskromno, da bi koristilo
I59212
II1240
III541
SkupinaKako vpliva tvoje znanje angleščine na programiranje in učenje računalništva?
zadošča mojim potrebamobčutim pomanjkljivosti, a se znajdemje preskromno, da bi koristilo
I7390
II1411
III1000

Katere programske jezike obvladaš?

V anketnem obrazcu je bilo prostora za tri jezike; pri vsakem naj bi tekmovalec tudi navedel, koliko programov je že napisal v njem in kako dolg je bil najdaljši od njih. Spodaj za vsako skupino piše, koliko tekmovalcev je navedlo posamezni jezik in pri tem niti število programov ni bilo manjše od 10 niti dolžina najdaljšega programa ni bila manjša od 20 vrstic.

JezikSkupina
IIIIII
basic200
C901
C#1660
C++2887
C/C++100
HTML600
java2066
JavaScript731
lua100
pascal432
PHP723
python2522
SQL100
swift110

V anketi je bila tudi rubrika za naštevanje morebitnih ostalih programskih jezikov, v katerih je tekmovalec tudi že kdaj programiral. Tu so navedli naslednje jezike:

Prva skupina:

Druga skupina:

Tretja skupina:

Programski jeziki v opisih nalog in v rešitvah

„V besedilu nalog trenutno objavljamo deklaracije tipov in podprogramov v pascalu, C/C++, C#, pythonu in javi. Ali razumeš kakšnega od teh jezikov dovolj dobro, da razumeš te deklaracije v besedilu naših nalog? Ali bi raje videl, da bi objavljali deklaracije (tudi) v kakšnem drugem programskem jeziku?“

SkupinaAli razumeš deklaracije v besedilu nalog (v pascalu, C/C++, pythonu in javi)?
Ali predlagaš (še) kak drug jezik?
So ti prišle deklaracije v pythonu kaj prav?
DaNeDaNe
ŠteviloPredlogiŠteviloPredlogi
I75
 • C#
 • C++
 • C++, C#
 • C, C++, python, java, to je v redu
 • java
 • java
 • javascript
 • javascript
 • javascript
 • lua
 • swift 2.0 :P
5
  2253
  II14
  • java
  2
  412

  „V rešitvah nalog trenutno objavljamo izvorno kodo v C-ju. Ali razumeš C dovolj dobro, da si lahko kaj pomagaš z izvorno kodo v naših rešitvah? Ali bi raje videl, da bi izvorno kodo rešitev pisali v kakšnem drugem jeziku? Če da, v katerem?“

  SkupinaAli razumeš izvorno kodo v rešitvah (v C-ju)?
  Ali predlagaš (še) kak drug jezik?
  DaNe(Prazno)
  ŠteviloPredlogiŠteviloPredlogiŠteviloPredlogi
  I42
  • C#
  • C#, C++, lua
  • C++
  • C++
  • C++
  • C++, python, java
  • C++/java
  • java
  • java
  • java
  • java
  • javascript
  • lahko python
  • python
  • python
  35
  • C#
  • C#
  • C#, java
  • C++
  • C++
  • java
  • java
  • java
  • java
  • java
  • java, python
  • psevdokoda
  • python
  • python
  • python
  • python
  • python
  • python
  • python
  • python
  • python
  • python
  • še kr swift 2.0
  6
  • python
  II14
  • C#
  • C++
  • C++, java
  • pascal
  • python
  1
  • python
  1
   III9
   • C++
   • C++
   • Lahko C++.
   1
   • java
   0

    Vprašanje za tekmovalce 3. skupine: „Doslej smo v 3. skupini podpirali reševanje nalog v pascalu, C, C++, C#, javi in VB.net. Bi rad uporabljal kakšen drug programski jezik? Če da, katerega?“

    Prva skupina

    Mnenje o nalogah:

    NalogaZahtevnost naloge Povprečna zahtevnost Točke
    prelahkalahkaprimernatežkapretežkane vem> 0 točkpovprečjemediana
    1. Tipkanje0641143103.229310.312.5
    2. Zoom3142821633.32848.76
    3. Zaklepajski izrazi0220282123.96895.45
    4. Izštevanka015479212.9710013.014
    5. H-indeks3153817013.0710112.312.5

    Opomba: „> 0 točk“ je število tekmovalcev, ki so pri tej nalogi dobili več kot 0 točk.
    Pri vsaki nalogi je možnih 20 točk.
    Za potrebe računanja povprečja smo mnenja o zahtevnosti prevedli v števila takole:
    prelahka = 1, lahka = 2, primerna = 3, težka = 4, pretežka = 5.

    NalogaVzela je (ali: bi) preveč časa
    danene vem
    1. Tipkanje124416
    2. Zoom154810
    3. Zaklepajski izrazi312912
    4. Izštevanka6569
    5. H-indeks7539
    NalogaDolžina besedila Razumljivost besedila
    prekratkoprimernopredolgopovprečje*razumljivotežko razumljivonerazumljivopovprečje*
    1. Tipkanje46811.96541631.30
    2. Zoom66521.95521751.36
    3. Zaklepajski izrazi46431.99551721.28
    4. Izštevanka36711.97601201.17
    5. H-indeks46901.95551721.28

    * Povprečja smo računali tako, da kot da ima prvi možni odgovor vrednost 1, drugi 2 in tretji 3.

    NalogaNaloga je bila
    zanimivadolgočasnaže znanapovprečna
    1. Tipkanje492018
    2. Zoom505411
    3. Zaklepajski izrazi54717
    4. Izštevanka522512
    5. H-indeks563110
    NalogaSi jo rešil?
    nisem (zmanjkalo časa)nisem (zmanjkalo volje)nisem (zmanjkalo znanja)delno (zmanjkalo časa)delno (zmanjkalo volje)delno (zmanjkalo znanja)rešil v celoti
    1. Tipkanje128231249
    2. Zoom361054842
    3. Zaklepajski izrazi4913251434
    4. Izštevanka033431053
    5. H-indeks21113562
    NalogaKatera naloga ti je bila najbolj všeč? Katera naloga ti je bila najmanj všeč?
    1. Tipkanje711
    2. Zoom1721
    3. Zaklepajski izrazi1328
    4. Izštevanka186
    5. H-indeks214

    Mnenja o 1. nalogi (Tipkanje)

    Mnenja o 2. nalogi (Zoom)

    Mnenja o 3. nalogi (Zaklepajski izrazi)

    Mnenja o 4. nalogi (Izštevanka)

    Mnenja o 5. nalogi (H-indeks)

    Kolikokrat si se že udeležil kakšnega tekmovanja iz računalništva pred tem tekmovanjem?

    Katerega leta si se udeležil prvega tekmovanja iz računalništva?

    Najboljša dosedanja uvrstitev na tekmovanjih iz računalništva (kje in kdaj)?

    Koliko časa že programiraš?

    Kakršne koli druge pripombe in predlogi. Kaj bi spremenil(a), popravil(a), odpravil(a) ipd., da bi postalo tekmovanje zanimivejše in bolj privlačno?

    Kaj ti je bilo pri tekmovanju všeč?

    Kaj te je najbolj motilo?

    Če imaš kaj vrstnikov, ki se tudi zanimajo za programiranje, pa se tega tekmovanja niso udeležili, kaj bi bilo po tvojem mnenju treba spremeniti, da bi jih prepričali k udeležbi?

    Kakšno je bilo tvoje mnenje o sistemu za oddajanje odgovorov prek računalnika?

    Katera naloga ti je bila najbolj všeč in zakaj?

    1. naloga (Tipkanje)

    2. naloga (Zoom)

    3. naloga (Zaklepajski izrazi)

    4. naloga (Izštevanka)

    5. naloga (H-indeks)

    Katera naloga ti je bila najmanj všeč in zakaj?

    1. naloga (Tipkanje)

    2. naloga (Zoom)

    3. naloga (Zaklepajski izrazi)

    4. naloga (Izštevanka)

    5. naloga (H-indeks)

    Drugi odgovori

    Druga skupina

    Mnenje o nalogah:

    NalogaZahtevnost naloge Povprečna zahtevnost Točke
    prelahkalahkaprimernatežkapretežkane vem> 0 točkpovprečjemediana
    1. Sorodstvo1065013.55326.44
    2. Suhi dnevi1364003.153111.013.5
    3. Virus1157003.543612.313
    4. Analiza enot0028214.00289.47.5
    5. Za žužke gre0037304.00275.84.5

    Opomba: „> 0 točk“ je število tekmovalcev, ki so pri tej nalogi dobili več kot 0 točk.
    Pri vsaki nalogi je možnih 20 točk.
    Za potrebe računanja povprečja smo mnenja o zahtevnosti prevedli v števila takole:
    prelahka = 1, lahka = 2, primerna = 3, težka = 4, pretežka = 5.

    NalogaVzela je (ali: bi) preveč časa
    danene vem
    1. Sorodstvo291
    2. Suhi dnevi1110
    3. Virus3110
    4. Analiza enot355
    5. Za žužke gre471
    NalogaDolžina besedila Razumljivost besedila
    prekratkoprimernopredolgopovprečje*razumljivotežko razumljivonerazumljivopovprečje*
    1. Sorodstvo11201.9212101.08
    2. Suhi dnevi01302.0013001.00
    3. Virus21101.8510311.36
    4. Analiza enot2722.008211.36
    5. Za žužke gre21011.929311.38

    * Povprečja smo računali tako, da kot da ima prvi možni odgovor vrednost 1, drugi 2 in tretji 3.

    NalogaNaloga je bila
    zanimivadolgočasnaže znanapovprečna
    1. Sorodstvo2215
    2. Suhi dnevi10211
    3. Virus5116
    4. Analiza enot2305
    5. Za žužke gre5005
    NalogaSi jo rešil?
    nisem (zmanjkalo časa)nisem (zmanjkalo volje)nisem (zmanjkalo znanja)delno (zmanjkalo časa)delno (zmanjkalo volje)delno (zmanjkalo znanja)rešil v celoti
    1. Sorodstvo1020208
    2. Suhi dnevi00000311
    3. Virus01001210
    4. Analiza enot2050313
    5. Za žužke gre0020127
    NalogaKatera naloga ti je bila najbolj všeč? Katera naloga ti je bila najmanj všeč?
    1. Sorodstvo22
    2. Suhi dnevi40
    3. Virus60
    4. Analiza enot08
    5. Za žužke gre22

    Mnenja o 1. nalogi (Sorodstvo)

    Mnenja o 2. nalogi (Suhi dnevi)

    Mnenja o 3. nalogi (Virus)

    Mnenja o 4. nalogi (Analiza enot)

    Mnenja o 5. nalogi (Za žužke gre)

    Kolikokrat si se že udeležil kakšnega tekmovanja iz računalništva pred tem tekmovanjem?

    Katerega leta si se udeležil prvega tekmovanja iz računalništva?

    Najboljša dosedanja uvrstitev na tekmovanjih iz računalništva (kje in kdaj)?

    Koliko časa že programiraš?

    Kakršne koli druge pripombe in predlogi. Kaj bi spremenil(a), popravil(a), odpravil(a) ipd., da bi postalo tekmovanje zanimivejše in bolj privlačno?

    Kaj ti je bilo pri tekmovanju všeč?

    Kaj te je najbolj motilo?

    Če imaš kaj vrstnikov, ki se tudi zanimajo za programiranje, pa se tega tekmovanja niso udeležili, kaj bi bilo po tvojem mnenju treba spremeniti, da bi jih prepričali k udeležbi?

    Kakšno je bilo tvoje mnenje o sistemu za oddajanje odgovorov prek računalnika?

    Katera naloga ti je bila najbolj všeč in zakaj?

    1. naloga (Sorodstvo)

    2. naloga (Suhi dnevi)

    3. naloga (Virus)

    5. naloga (Za žužke gre)

    Katera naloga ti je bila najmanj všeč in zakaj?

    1. naloga (Sorodstvo)

    4. naloga (Analiza enot)

    5. naloga (Za žužke gre)

    Tretja skupina

    Mnenje o nalogah:

    NalogaZahtevnost naloge Povprečna zahtevnost Točke
    prelahkalahkaprimernatežkapretežkane vem> 0 točkpovprečjemediana
    1. Letala0180002.891564.177
    2. Dominosa0014214.1413.90
    3. Galaktična zavezništva0034003.57915.08
    4. Asteroidi0034003.57517.40
    5. Brisanje niza0070013.001224.928

    Opomba: „> 0 točk“ je število tekmovalcev, ki so pri tej nalogi dobili več kot 0 točk.
    Pri vsaki nalogi je možnih 100 točk.
    Za potrebe računanja povprečja smo mnenja o zahtevnosti prevedli v števila takole:
    prelahka = 1, lahka = 2, primerna = 3, težka = 4, pretežka = 5.

    NalogaVzela je (ali: bi) preveč časa
    danene vem
    1. Letala162
    2. Dominosa404
    3. Galaktična zavezništva430
    4. Asteroidi331
    5. Brisanje niza242
    NalogaDolžina besedila Razumljivost besedila
    prekratkoprimernopredolgopovprečje*razumljivotežko razumljivonerazumljivopovprečje*
    1. Letala0902.009001.00
    2. Dominosa0512.175101.17
    3. Galaktična zavezništva0432.437001.00
    4. Asteroidi0612.146101.14
    5. Brisanje niza0702.007001.00

    * Povprečja smo računali tako, da kot da ima prvi možni odgovor vrednost 1, drugi 2 in tretji 3.

    NalogaNaloga je bila
    zanimivadolgočasnaže znanapovprečna
    1. Letala6003
    2. Dominosa1400
    3. Galaktična zavezništva5200
    4. Asteroidi4111
    5. Brisanje niza5100
    NalogaSi jo rešil?
    nisem (zmanjkalo časa)nisem (zmanjkalo volje)nisem (zmanjkalo znanja)delno (zmanjkalo časa)delno (zmanjkalo volje)delno (zmanjkalo znanja)rešil v celoti
    1. Letala0001035
    2. Dominosa4120000
    3. Galaktična zavezništva1120220
    4. Asteroidi1130021
    5. Brisanje niza1101140
    NalogaKatera naloga ti je bila najbolj všeč? Katera naloga ti je bila najmanj všeč?
    1. Letala40
    2. Dominosa04
    3. Galaktična zavezništva22
    4. Asteroidi10
    5. Brisanje niza20

    Mnenja o 1. nalogi (Letala)

    Mnenja o 2. nalogi (Dominosa)

    Mnenja o 3. nalogi (Galaktična zavezništva)

    Mnenja o 4. nalogi (Asteroidi)

    Mnenja o 5. nalogi (Brisanje niza)

    Kolikokrat si se že udeležil kakšnega tekmovanja iz računalništva pred tem tekmovanjem?

    Katerega leta si se udeležil prvega tekmovanja iz računalništva?

    Najboljša dosedanja uvrstitev na tekmovanjih iz računalništva (kje in kdaj)?

    Koliko časa že programiraš?

    Kakršne koli druge pripombe in predlogi. Kaj bi spremenil(a), popravil(a), odpravil(a) ipd., da bi postalo tekmovanje zanimivejše in bolj privlačno?

    Kaj ti je bilo pri tekmovanju všeč?

    Kaj te je najbolj motilo?

    Če imaš kaj vrstnikov, ki se tudi zanimajo za programiranje, pa se tega tekmovanja niso udeležili, kaj bi bilo po tvojem mnenju treba spremeniti, da bi jih prepričali k udeležbi?

    Katera naloga ti je bila najbolj všeč in zakaj?

    1. naloga (Letala)

    3. naloga (Galaktična zavezništva)

    4. naloga (Asteroidi)

    5. naloga (Brisanje niza)

    Katera naloga ti je bila najmanj všeč in zakaj?

    2. naloga (Dominosa)

    3. naloga (Galaktična zavezništva)

    [H kazalu. | Na vrh te strani.]