Tekmovalni dnevi Instituta Jožef Stefan

Anketa o 2. tekmovanju IJS v znanju računalništva

[Kazalo: nekaj opažanj, statistike po skupinah, prva, druga, tretja skupina.]

Če bi rad kdo v zvezi s tem tekmovanjem še kaj povedal ali vprašal, naj nam piše na rtk-info@ijs.si.

Dobili smo 22 izpolnjenih anketnih obrazcev iz prve skupine, 31 iz druge in 23 iz tretje. (Anketni obrazci za vse tri skupine v formatu PDF.)

Nekaj opažanj

O nalogah:

Programersko znanje:

Poznavanje algoritmov in podatkovnih struktur:

Katere programske jezike so uporabljali:

JezikŠt. tekmovalcev, ki so ga uporabljali
2007200620042003
1. skupina2. skupina3. skupina 1. skupina2. skupina3. skupina 1. skupina2. skupina3. skupina3. skupina
Pascal8.521 655 232013 17
C 5.5116.5 4161.5 137.51 4
C++ 71415.5 13510.5 5 6 5
PHP 1   1       
nič 3   12  32   
VB  1  1      
C#  0.5       
Java  2.5  3  0.5   

Opombe:

Sledijo podrobni rezultati ankete. Opombe v oglatih oklepajih [takole] so moje.

Vprašanja za vse skupine

Kje si izvedel za to tekmovanje?

SkupinaKje si izvedel za to tekmovanje?
od mentorjana spletni straniod prijatelja/sošolcadrugače
I19112
II27421
III16512

Če na spletni strani, na kateri?

Če drugače, kako?

Kje si se naučil programirati?

SkupinaKje si se naučil programirati?
samv šoli pri poukuna krožkihna tečajihpoletna šolakje drugje
I1573223
II17203121
III17104001

Če drugje, kje?

Čas reševanja in število nalog

SkupinaTi ustreza čas reševanja nalog?
rad bi več časarad bi manj časačasa je ravno prav
I2015
II5420
III349
SkupinaTi ustreza število nalog?
rad bi več nalograd bi manj nalognalog je ravno prav
I1410
II11117
III395
SkupinaVseh devet kombinacij časa in nalog
več časa, več nalogveč časa, enako nalogveč časa, manj nalogenako časa, več nalogenako časa, enako nalogenako časa, manj nalogmanj časa, več nalogmanj časa, enako nalogmanj časa, manj nalog
I011193000
II0230137121
III210135013

Potekmovalne dejavnosti

SkupinaKakšne potekmovalne dejavnosti bi te zanimale?
izletpoletna šolapraksa na IJSpredstavitve novih tehnologijpredavanja o algoritmihreševanje nalogiskanje štipendijeiskanje podjetja
I67101181066
II109131298915
III556910768

Drugi predlogi

Poznavanje algoritmov in podatkovnih struktur

SkupinaAli poznaš naslednje podatkovne strukture?
drevohash tabelaseznam s kazalci (linked list)sklad (stack)vrsta (queue)
I73%48%50%55%43%
II65%23%63%58%52%
III78%30%87%83%48%
SkupinaAli poznaš naslednje algoritme?
EvklidovEratostenovo rešetoformula za vektorski produktrekurzijadinamično programiranjeiskanje v širino (po grafu)
I80%50%45%30%30%30%
II71%47%52%32%50%17%
III52%39%22%61%70%22%
SkupinaAli poznaš naslednje algoritme za urejanje?
bubble sortinsertion sortselection sortquicksortradix sortheap shortShell sortmerge sort
I41%32%23%32%0%0%0%0%
II68%48%35%52%3%3%6%0%
III83%65%70%61%4%9%4%13%

Opomba pri algoritmih za urejanje: na anketnem obrazcu so bili navedeni prvi štirje. Ostale štiri (od radix sorta naprej) smo torej šteli le tam, kjer so jih tekmovalci sami od sebe vpisali v rubriko „kakšnega drugega“.

Programersko znanje

Pri vsakem konstruktu so bili možni trije odgovori: „ne poznam“, „da, slabo” in „da, dobro“.

Naslednja tabela kaže uteženo povprečje, pri čemer smo odgovore pretvorili v števila takole: „ne“ = 0; „da, slabo“ = 1; „da, dobro“ = 2.

SkupinaKatere od naštetih jezikovnih konstruktov
in programerskih prijemov znaš uporabljati?
standardni vhod/izhoddatotekearray 1-Darray 2-Darray (večdim.)podprogramrekurzijakazalci
I1.801.501.801.601.421.631.050.74
II1.811.682.001.901.471.771.100.68
III1.952.002.001.911.551.911.821.41
SkupinaKatere od naštetih jezikovnih konstruktov
in programerskih prijemov znaš uporabljati?
zanka forzanka whilegnezdenje zankenumerated typesstruktureoperatorji na bitihshl shr
I1.901.951.850.801.171.220.65
II2.001.971.940.741.531.291.23
III2.002.002.001.191.901.431.14

Tu pa je odstotek ljudi, ki so izbrali odgovor „da, dobro“:

SkupinaKatere od naštetih jezikovnih konstruktov
in programerskih prijemov znaš uporabljati?
standardni vhod/izhoddatotekearray 1-Darray 2-Darray (večdim.)podprogramrekurzijakazalci
I80%60%85%75%63%74%45%16%
II84%74%100%90%60%81%39%13%
III95%100%100%91%68%91%82%50%
SkupinaKatere od naštetih jezikovnih konstruktov
in programerskih prijemov znaš uporabljati?
zanka forzanka whilegnezdenje zankenumerated typesstruktureoperatorji na bitihshl shr
I90%95%90%30%56%39%10%
II100%97%94%16%63%45%48%
III100%100%100%38%90%48%43%

Kako vpliva tvoje znanje matematike/angleščine na programiranje in učenje računalništva?

SkupinaKako vpliva tvoje znanje matematike na programiranje in učenje računalništva?
zadošča mojim potrebamobčutim pomanjkljivosti, a se znajdemje preskromno, da bi koristilo
I1381
II2092
III10121
SkupinaKako vpliva tvoje znanje angleščine na programiranje in učenje računalništva?
zadošča mojim potrebamobčutim pomanjkljivosti, a se znajdemje preskromno, da bi koristilo
I1921
II2740
III2210

Katere programske jezike obvladaš?

V anketnem obrazcu je bilo prostora za tri jezike; pri vsakem naj bi tekmovalec tudi navedel, koliko programov je že napisal v njem in kako dolg je bil najdaljši od njih. Spodaj za vsako skupino piše, koliko tekmovalcev je navedlo posamezni jezik in pri tem niti število programov ni bilo manjše od 10 niti najdaljšega programa ni bila manjša od 20 vrstic.

JezikSkupina
IIIIII
ActionScript033
basic030
C359
C#380
C++153121
C/C++102
java120
OpenGL030
pascal141415
PHP12128
python500

V anketi je bila tudi rubrika za naštevanje morebitnih ostalih programskih jezikov, v katerih je tekmovalec tudi že kdaj programiral. Tu so navedli naslednje jezike:

Prva skupina:

Druga skupina:

Tretja skupina:

Programski jeziki v opisih nalog in v rešitvah

„V besedilu nalog trenutno objavljamo deklaracije tipov in podprogramov v pascalu in C/C++. Ali razumeš kakšnega od teh jezikov dovolj dobro, da razumeš te deklaracije v besedilu naših nalog? Ali bi raje videl, da bi objavljali deklaracije (tudi) v kakšnem drugem programskem jeziku?“

SkupinaAli razumeš deklaracije v besedilu nalog (v pascalu in C/C++)?
Ali predlagaš (še) kak drug jezik?
DaNe
ŠteviloPredlogiŠteviloPredlogi
I17
 • C#
 • java bi bla fajn
 • java, basic - qbasic, C#
3
 • java
 • python
 • python
II30
 • C#
 • C# ?!?
 • VB 6.0 [V tej abominaciji? Samo prek mojega trupla. In to pravim kot avtor nekaj deset tisoč vrstic VB 6.0 kode :) Za božjo voljo, ljudje, preidite vendar na VB.net, če že ne na C#...]
 • basic
 • java
 • java oz. C#
 • java, C#
 • python, java, fortran, C#, perl, ada
1
 • [Ni predlagal nobenega.]

„V rešitvah nalog trenutno objavljamo izvorno kodo v paascalu in C-ju. Ali razumeš kakšnega od teh jezikov dovolj dobro, da si lahko kaj pomagaš z izvorno kodo v naših rešitvah? Ali bi raje videl, da bi izvorno kodo rešitev pisali v kakšnem drugem jeziku? Če da, v katerem?“

SkupinaAli razumeš izvorno kodo v rešitvah (v pascalu in C/C++)?
Ali predlagaš (še) kak drug jezik?
DaNe
ŠteviloPredlogiŠteviloPredlogi
I18
 • [Eden je tukaj odgovoril, da jih razume, pri prejšnjem vprašanju (o deklaracijah) pa, da tistega pa ne razume in da bi morale biti še v pythonu. ???]
 • C#
 • C++
 • C++?
 • java bi bla fajn
 • java, qbasic, *python*
2
 • java
 • python
II25
 • [Hecno, pri deklaracijah je odgovoril, da jih ne razume, pri rešitvah pa, da jih…]
 • C++
 • C++
 • C++
 • VB 6.0
 • java
 • java
 • java, C#
5
 • [Ni predlagal nobenega.]
 • C#, C++
 • C++
 • C++
 • C++
III22
 • C++
 • C++
 • C++ / delphi [pa saj že imamo rešitve v pascalu! A pričakuješ, da jim bomo dodali še GUI?!] / java
 • C++, java
1
 • C++

Vprašanje za tekmovalce 3. skupine: „Doslej smo v 3. skupini podpirali reševanje nalog v pascalu, C, C++ in javi. Bi rad uporabljal kakšen drug programski jezik? Če da, katerega?“

Prva skupina

Mnenje o nalogah:

NalogaZahtevnost naloge Povprečna zahtevnost Točke
prelahkalahkaprimernatežkapretežkane vem> 0 točkpovprečjemediana
1. Poraba goriva0683122,94198.05
2. Hanojski stolpi0484023,00219.79
3. Ceste2286003,38179.39
4. Zlogovna pisava0088103,59159.010
5. Enačbe1493023,002111.712

Opomba: „> 0 točk“ je število tekmovalcev, ki so pri tej nalogi dobili več kot 0 točk.
Pri vsaki nalogi je možnih 20 točk.
Za potrebe računanja povprečja smo mnenja o zahtevnosti prevedli v števila takole:
prelahka = 1, lahka = 2, primerna = 3, težka = 4, pretežka = 5.

NalogaVzela je (ali: bi) preveč časa
danene vem
1. Poraba goriva3113
2. Hanojski stolpi3122
3. Ceste3140
4. Zlogovna pisava2103
5. Enačbe1152
NalogaDolžina besedila Razumljivost besedila
prekratkoprimernopredolgopovprečje*razumljivotežko razumljivonerazumljivopovprečje*
1. Poraba goriva01622.1114401.22
2. Hanojski stolpi01612.0617001.00
3. Ceste01712.0616111.17
4. Zlogovna pisava01422.1314201.13
5. Enačbe01712.0616201.11

* Povprečja smo računali tako, da kot da ima prvi možni odgovor vrednost 1, drugi 2 in tretji 3.

NalogaNaloga je bila
zanimivadolgočasnaže znanapovprečna
1. Poraba goriva11214
2. Hanojski stolpi14102
3. Ceste13104
4. Zlogovna pisava9203
5. Enačbe10503
NalogaSi jo rešil?
nisem (zmanjkalo časa)nisem (zmanjkalo volje)nisem (zmanjkalo znanja)delno (zmanjkalo časa)delno (zmanjkalo volje)delno (zmanjkalo znanja)rešil v celoti
1. Poraba goriva11201412
2. Hanojski stolpi02101313
3. Ceste1001059
4. Zlogovna pisava1312117
5. Enačbe10010016
NalogaKatera naloga ti je bila najbolj všeč? Katera naloga ti je bila najmanj všeč?
1. Poraba goriva41
2. Hanojski stolpi53
3. Ceste21
4. Zlogovna pisava24
5. Enačbe35

Mnenja o 1. nalogi (Poraba goriva)

Mnenja o 2. nalogi (Hanojski stolpi)

Mnenja o 3. nalogi (Ceste)

Mnenja o 4. nalogi (Zlogovna pisava)

Mnenja o 5. nalogi (Enačbe)

Kolikokrat si se že udeležil kakšnega tekmovanja iz računalništva pred tem tekmovanjem?

Katerega leta si se udeležil prvega tekmovanja iz računalništva?

Najboljša dosedanja uvrstitev na tekmovanjih iz računalništva (kje in kdaj)?

Koliko časa že programiraš?

Kakršne koli druge pripombe in predlogi. Kaj bi spremenil(a), popravil(a), odpravil(a) ipd., da bi postalo tekmovanje zanimivejše in bolj privlačno?

Kaj ti je bilo pri tekmovanju všeč?

Kaj te je najbolj motilo?

Če imaš kaj vrstnikov, ki se tudi zanimajo za programiranje, pa se tega tekmovanja niso udeležili, kaj bi bilo po tvojem mnenju treba spremeniti, da bi jih prepričali k udeležbi?

Katera naloga ti je bila najbolj všeč in zakaj?

1. naloga (Poraba goriva)

2. naloga (Hanojski stolpi)

3. naloga (Ceste)

5. naloga (Enačbe)

Katera naloga ti je bila najmanj všeč in zakaj?

1. naloga (Poraba goriva)

2. naloga (Hanojski stolpi)

3. naloga (Ceste)

4. naloga (Zlogovna pisava)

5. naloga (Enačbe)

Druga skupina

Mnenje o nalogah:

NalogaZahtevnost naloge Povprečna zahtevnost Točke
prelahkalahkaprimernatežkapretežkane vem> 0 točkpovprečjemediana
1. DKIM03225003,07236.65
2. Vsote06134333,15217.48
3. Komparatorji101414113,59245.33
4. Bančni računi15107433,42178.45
5. Šahovnica00169403,59229.913

Opomba: „> 0 točk“ je število tekmovalcev, ki so pri tej nalogi dobili več kot 0 točk.
Pri vsaki nalogi je možnih 20 točk.
Za potrebe računanja povprečja smo mnenja o zahtevnosti prevedli v števila takole:
prelahka = 1, lahka = 2, primerna = 3, težka = 4, pretežka = 5.

NalogaVzela je (ali: bi) preveč časa
danene vem
1. DKIM3216
2. Vsote7175
3. Komparatorji12143
4. Bančni računi5204
5. Šahovnica8183
NalogaDolžina besedila Razumljivost besedila
prekratkoprimernopredolgopovprečje*razumljivotežko razumljivonerazumljivopovprečje*
1. DKIM02552.1727301.10
2. Vsote62121.8681382.00
3. Komparatorji118102.3122711.30
4. Bančni računi22522.0025221.21
5. Šahovnica12532.0723511.24

* Povprečja smo računali tako, da kot da ima prvi možni odgovor vrednost 1, drugi 2 in tretji 3.

NalogaNaloga je bila
zanimivadolgočasnaže znanapovprečna
1. DKIM16527
2. Vsote12808
3. Komparatorji15518
4. Bančni računi24203
5. Šahovnica22214
NalogaSi jo rešil?
nisem (zmanjkalo časa)nisem (zmanjkalo volje)nisem (zmanjkalo znanja)delno (zmanjkalo časa)delno (zmanjkalo volje)delno (zmanjkalo znanja)rešil v celoti
1. DKIM05201419
2. Vsote12211119
3. Komparatorji1452488
4. Bančni računi32900017
5. Šahovnica13531315
NalogaKatera naloga ti je bila najbolj všeč? Katera naloga ti je bila najmanj všeč?
1. DKIM53
2. Vsote66
3. Komparatorji39
4. Bančni računi82
5. Šahovnica66

Mnenja o 1. nalogi (DKIM)

Mnenja o 2. nalogi (Vsote)

Mnenja o 3. nalogi (Komparatorji)

Mnenja o 4. nalogi (Bančni računi)

Mnenja o 5. nalogi (Šahovnica)

Kolikokrat si se že udeležil kakšnega tekmovanja iz računalništva pred tem tekmovanjem?

Katerega leta si se udeležil prvega tekmovanja iz računalništva?

Najboljša dosedanja uvrstitev na tekmovanjih iz računalništva (kje in kdaj)?

Koliko časa že programiraš?

Kakršne koli druge pripombe in predlogi. Kaj bi spremenil(a), popravil(a), odpravil(a) ipd., da bi postalo tekmovanje zanimivejše in bolj privlačno?

Kaj ti je bilo pri tekmovanju všeč?

Kaj te je najbolj motilo?

Če imaš kaj vrstnikov, ki se tudi zanimajo za programiranje, pa se tega tekmovanja niso udeležili, kaj bi bilo po tvojem mnenju treba spremeniti, da bi jih prepričali k udeležbi?

Katera naloga ti je bila najbolj všeč in zakaj?

1. naloga (DKIM)

2. naloga (Vsote)

3. naloga (Komparatorji)

4. naloga (Bančni računi)

5. naloga (Šahovnica)

Katera naloga ti je bila najmanj všeč in zakaj?

1. naloga (DKIM)

2. naloga (Vsote)

3. naloga (Komparatorji)

4. naloga (Bančni računi)

5. naloga (Šahovnica)

Tretja skupina

Mnenje o nalogah:

NalogaZahtevnost naloge Povprečna zahtevnost Točke
prelahkalahkaprimernatežkapretežkane vem> 0 točkpovprečjemediana
1. Nebotičniki00510313,89517.10
2. Pleskarji0276303,561416.57
3. Pogrešane osebe0266413,6758.60
4. Lemingi0275423,61830.30
5. Štoparji0147423,88714.30

Opomba: „> 0 točk“ je število tekmovalcev, ki so pri tej nalogi dobili več kot 0 točk.
Pri vsaki nalogi je možnih 100 točk.
Za potrebe računanja povprečja smo mnenja o zahtevnosti prevedli v števila takole:
prelahka = 1, lahka = 2, primerna = 3, težka = 4, pretežka = 5.

NalogaVzela je (ali: bi) preveč časa
danene vem
1. Nebotičniki667
2. Pleskarji377
3. Pogrešane osebe693
4. Lemingi577
5. Štoparji549
NalogaDolžina besedila Razumljivost besedila
prekratkoprimernopredolgopovprečje*razumljivotežko razumljivonerazumljivopovprečje*
1. Nebotičniki01802.0017001.00
2. Pleskarji01822.1018201.10
3. Pogrešane osebe01712.0616101.06
4. Lemingi11332.1211421.47
5. Štoparji11342.1711421.47

* Povprečja smo računali tako, da kot da ima prvi možni odgovor vrednost 1, drugi 2 in tretji 3.

NalogaNaloga je bila
zanimivadolgočasnaže znanapovprečna
1. Nebotičniki9207
2. Pleskarji16103
3. Pogrešane osebe9314
4. Lemingi10601
5. Štoparji12203
NalogaSi jo rešil?
nisem (zmanjkalo časa)nisem (zmanjkalo volje)nisem (zmanjkalo znanja)delno (zmanjkalo časa)delno (zmanjkalo volje)delno (zmanjkalo znanja)rešil v celoti
1. Nebotičniki1651024
2. Pleskarji1321562
3. Pogrešane osebe1342620
4. Lemingi5550115
5. Štoparji3733112
NalogaKatera naloga ti je bila najbolj všeč? Katera naloga ti je bila najmanj všeč?
1. Nebotičniki25
2. Pleskarji50
3. Pogrešane osebe66
4. Lemingi54
5. Štoparji24

Mnenja o 2. nalogi (Pleskarji)

Mnenja o 3. nalogi (Pogrešane osebe)

Mnenja o 4. nalogi (Lemingi)

Mnenja o 5. nalogi (Štoparji)

Kolikokrat si se že udeležil kakšnega tekmovanja iz računalništva pred tem tekmovanjem?

Katerega leta si se udeležil prvega tekmovanja iz računalništva?

Najboljša dosedanja uvrstitev na tekmovanjih iz računalništva (kje in kdaj)?

Koliko časa že programiraš?

Kakršne koli druge pripombe in predlogi. Kaj bi spremenil(a), popravil(a), odpravil(a) ipd., da bi postalo tekmovanje zanimivejše in bolj privlačno?

Kaj ti je bilo pri tekmovanju všeč?

Kaj te je najbolj motilo?

Če imaš kaj vrstnikov, ki se tudi zanimajo za programiranje, pa se tega tekmovanja niso udeležili, kaj bi bilo po tvojem mnenju treba spremeniti, da bi jih prepričali k udeležbi?

Katera naloga ti je bila najbolj všeč in zakaj?

2. naloga (Pleskarji)

3. naloga (Pogrešane osebe)

4. naloga (Lemingi)

5. naloga (Štoparji)

Katera naloga ti je bila najmanj všeč in zakaj?

1. naloga (Nebotičniki)

3. naloga (Pogrešane osebe)

4. naloga (Lemingi)

5. naloga (Štoparji)

[H kazalu. | Na vrh te strani.]