Tekmovalni dnevi Instituta Jožef Stefan

Anketa o 3. tekmovanju IJS v znanju računalništva

[Kazalo: nekaj opažanj, statistike po skupinah, prva, druga, tretja skupina.]

Če bi rad kdo v zvezi s tem tekmovanjem še kaj povedal ali vprašal, naj nam piše na rtk-info@ijs.si.

Dobili smo 38 izpolnjenih anketnih obrazcev iz prve skupine, 27 iz druge in 16 iz tretje. (Anketni obrazci za vse tri skupine v formatu PDF.)

Nekaj opažanj

O nalogah:

Programersko znanje:

Poznavanje algoritmov in podatkovnih struktur:

Katere programske jezike so uporabljali:

JezikŠt. tekmovalcev, ki so ga uporabljali
2008 2007 2006 2004 2003
IIIIII IIIIII IIIIII IIIIIIIII
Pascal1.522 8.521 655 232013 17
C 4.5112.5 5.5116.5 4161.5 137.51 4
C++ 17.5119.5 71415.5 13510.5 5 6 5
PHP  2  1   1       
nič  1  3   12  32   
VB      1  1      
C#   3  0.5       
Java 9.53   2.5  3  0.5   
Python61   

Opombe:

Sledijo podrobni rezultati ankete. Opombe v oglatih oklepajih [takole] so moje.

Vprašanja za vse skupine

Kje si izvedel za to tekmovanje?

SkupinaKje si izvedel za to tekmovanje?
od mentorjana spletni straniod prijatelja/sošolcadrugače
I34220
II20223
III12400

Če na spletni strani, na kateri?

Če drugače, kako?

Kje si se naučil programirati?

SkupinaKje si se naučil programirati?
samv šoli pri poukuna krožkihna tečajihpoletna šolakje drugje
I19244121
II13191102
III1273010

Če drugje, kje?

Čas reševanja in število nalog

SkupinaTi ustreza čas reševanja nalog?
rad bi več časarad bi manj časačasa je ravno prav
I3529
II7210
III717
SkupinaTi ustreza število nalog?
rad bi več nalograd bi manj nalognalog je ravno prav
I31419
II0513
III185
SkupinaVseh devet kombinacij časa in nalog
več časa, več nalogveč časa, enako nalogveč časa, manj nalogenako časa, več nalogenako časa, enako nalogenako časa, manj nalogmanj časa, več nalogmanj časa, enako nalogmanj časa, manj nalog
I1112188005
II042073020
III114043001

Potekmovalne dejavnosti

SkupinaKakšne potekmovalne dejavnosti bi te zanimale?
izletpoletna šolapraksa na IJSpredstavitve novih tehnologijpredavanja o algoritmihreševanje nalogiskanje štipendijeiskanje podjetja
I121381413101718
II95745679
III32227535

Drugi predlogi

Poznavanje algoritmov in podatkovnih struktur

SkupinaAli poznaš naslednje podatkovne strukture?
drevohash tabelaseznam s kazalci (linked list)sklad (stack)vrsta (queue)
I46%8%31%43%30%
II80%30%77%65%52%
III56%31%81%88%81%
SkupinaAli poznaš naslednje algoritme?
EvklidovEratostenovo rešetoformula za vektorski produktrekurzijadinamično programiranjeiskanje v širino (po grafu)
I79%55%37%32%32%11%
II85%50%38%64%33%30%
III69%63%44%63%19%33%
SkupinaAli poznaš naslednje algoritme za urejanje?
bubble sortinsertion sortselection sortquicksortradix sortheap shortShell sortmerge sort
I37%29%37%13%0%0%0%0%
II74%74%70%48%0%4%7%7%
III81%75%69%50%0%0%19%0%
SkupinaAli poznaš zapis z velikim O za časovno in prostorsko zahtevnost?
O-zapis
I8%
II58%
III60%

Opomba pri algoritmih za urejanje: na anketnem obrazcu so bili navedeni prvi štirje. Ostale štiri (od radix sorta naprej) smo torej šteli le tam, kjer so jih tekmovalci sami od sebe vpisali v rubriko „kakšnega drugega“.

Programersko znanje

Pri vsakem konstruktu so bili možni trije odgovori: „ne poznam“, „da, slabo” in „da, dobro“.

Naslednja tabela kaže uteženo povprečje, pri čemer smo odgovore pretvorili v števila takole: „ne“ = 0; „da, slabo“ = 1; „da, dobro“ = 2.

SkupinaKatere od naštetih jezikovnih konstruktov
in programerskih prijemov znaš uporabljati?
standardni vhod/izhoddatotekearray 1-Darray 2-Darray (večdim.)podprogramrekurzijakazalci
I1.611.031.661.451.081.370.680.63
II1.881.922.002.001.541.881.691.28
III2.002.002.001.941.751.811.691.69
SkupinaKatere od naštetih jezikovnih konstruktov
in programerskih prijemov znaš uporabljati?
zanka forzanka whilegnezdenje zankenumerated typesstruktureoperatorji na bitihshl shrmappriority_queue
I1.921.921.660.630.951.290.570.110.12
II2.002.001.881.461.671.361.380.410.32
III2.002.001.941.471.931.621.250.180.09

Tu pa je odstotek ljudi, ki so izbrali odgovor „da, dobro“:

SkupinaKatere od naštetih jezikovnih konstruktov
in programerskih prijemov znaš uporabljati?
standardni vhod/izhoddatotekearray 1-Darray 2-Darray (večdim.)podprogramrekurzijakazalci
I71%32%79%66%47%55%21%21%
II92%92%100%100%71%88%69%48%
III100%100%100%94%75%88%81%69%
SkupinaKatere od naštetih jezikovnih konstruktov
in programerskih prijemov znaš uporabljati?
zanka forzanka whilegnezdenje zankenumerated typesstruktureoperatorji na bitihshl shrmappriority_queue
I95%95%76%21%29%58%22%3%3%
II100%100%88%54%79%48%58%14%9%
III100%100%94%47%93%62%50%0%0%

Kako vpliva tvoje znanje matematike/angleščine na programiranje in učenje računalništva?

SkupinaKako vpliva tvoje znanje matematike na programiranje in učenje računalništva?
zadošča mojim potrebamobčutim pomanjkljivosti, a se znajdemje preskromno, da bi koristilo
I2990
II15100
III592
SkupinaKako vpliva tvoje znanje angleščine na programiranje in učenje računalništva?
zadošča mojim potrebamobčutim pomanjkljivosti, a se znajdemje preskromno, da bi koristilo
I27110
II2230
III1510

Katere programske jezike obvladaš?

V anketnem obrazcu je bilo prostora za tri jezike; pri vsakem naj bi tekmovalec tudi navedel, koliko programov je že napisal v njem in kako dolg je bil najdaljši od njih. Spodaj za vsako skupino piše, koliko tekmovalcev je navedlo posamezni jezik in pri tem niti število programov ni bilo manjše od 10 niti dolžina najdaljšega programa ni bila manjša od 20 vrstic.

JezikSkupina
IIIIII
ActionScript001
assembly320
basic201
C184
C#547
C++15188
C/C++224
java1032
JavaScript020
pascal142
perl001
PHP695
python303

V anketi je bila tudi rubrika za naštevanje morebitnih ostalih programskih jezikov, v katerih je tekmovalec tudi že kdaj programiral. Tu so navedli naslednje jezike:

Prva skupina:

Druga skupina:

Tretja skupina:

Programski jeziki v opisih nalog in v rešitvah

„V besedilu nalog trenutno objavljamo deklaracije tipov in podprogramov v pascalu in C/C++. Ali razumeš kakšnega od teh jezikov dovolj dobro, da razumeš te deklaracije v besedilu naših nalog? Ali bi raje videl, da bi objavljali deklaracije (tudi) v kakšnem drugem programskem jeziku?“

SkupinaAli razumeš deklaracije v besedilu nalog (v pascalu in C/C++)?
Ali predlagaš (še) kak drug jezik?
So ti prišle deklaracije v pythonu kaj prav?
DaNeDaNe
ŠteviloPredlogiŠteviloPredlogi
I35
 • C# ali java
 • C# ali java
 • PHP
 • java
 • java
 • java
 • java
 • java
 • java
 • java - zelo podobna C-ju [res mu je podobna, ampak a ni to potem dober razlog, da *ni* treba objavljati še deklaracij v javi?]
3
 • java
 • java
629
II25
 • C#, java
 • C#, java
 • PHP
 • da
 • java
 • java
 • java
 • java
1
 • [Pustil prazno, čeprav je prej napisal, da sedanjih deklaracij ne razume.]
223

„V rešitvah nalog trenutno objavljamo izvorno kodo v paascalu in C-ju. Ali razumeš kakšnega od teh jezikov dovolj dobro, da si lahko kaj pomagaš z izvorno kodo v naših rešitvah? Ali bi raje videl, da bi izvorno kodo rešitev pisali v kakšnem drugem jeziku? Če da, v katerem?“

SkupinaAli razumeš izvorno kodo v rešitvah (v pascalu in C/C++)?
Ali predlagaš (še) kak drug jezik?
DaNe
ŠteviloPredlogiŠteviloPredlogi
I26
 • C#
 • C++
 • java
 • java
 • java
 • java
 • java, python
 • python
 • python
10
 • C++
 • da, python
 • java
 • java
 • java
 • python
 • python
 • python, PHP
II23
 • C#, java
 • C++
 • C++
 • C++
 • C++
 • java
 • java
 • psevdo koda
 • python, java, C++
3
 • C++
 • C++, C#
III14
 • C#
 • C++, C#
2
 • C++

Vprašanje za tekmovalce 3. skupine: „Doslej smo v 3. skupini podpirali reševanje nalog v pascalu, C, C++, C# in javi. Bi rad uporabljal kakšen drug programski jezik? Če da, katerega?“

Prva skupina

Mnenje o nalogah:

NalogaZahtevnost naloge Povprečna zahtevnost Točke
prelahkalahkaprimernatežkapretežkane vem> 0 točkpovprečjemediana
1. GrbaveBesede021712343.47276.86
2. Predavalnice041115613.64285.22
3. Darila141910303.36246.53
4. Elektronska ključavnica261711103.263310.914
5. Kdo je izdal skrivnost?00424904.14303.42

Opomba: „> 0 točk“ je število tekmovalcev, ki so pri tej nalogi dobili več kot 0 točk.
Pri vsaki nalogi je možnih 20 točk.
Za potrebe računanja povprečja smo mnenja o zahtevnosti prevedli v števila takole:
prelahka = 1, lahka = 2, primerna = 3, težka = 4, pretežka = 5.

NalogaVzela je (ali: bi) preveč časa
danene vem
1. GrbaveBesede71417
2. Predavalnice12187
3. Darila6254
4. Elektronska ključavnica8234
5. Kdo je izdal skrivnost?14138
NalogaDolžina besedila Razumljivost besedila
prekratkoprimernopredolgopovprečje*razumljivotežko razumljivonerazumljivopovprečje*
1. GrbaveBesede13322.0326911.31
2. Predavalnice22862.1125821.34
3. Darila13412.0028601.18
4. Elektronska ključavnica03052.1431311.14
5. Kdo je izdal skrivnost?224102.22201331.53

* Povprečja smo računali tako, da kot da ima prvi možni odgovor vrednost 1, drugi 2 in tretji 3.

NalogaNaloga je bila
zanimivadolgočasnaže znanapovprečna
1. GrbaveBesede192113
2. Predavalnice15729
3. Darila24417
4. Elektronska ključavnica25324
5. Kdo je izdal skrivnost?131038
NalogaSi jo rešil?
nisem (zmanjkalo časa)nisem (zmanjkalo volje)nisem (zmanjkalo znanja)delno (zmanjkalo časa)delno (zmanjkalo volje)delno (zmanjkalo znanja)rešil v celoti
1. GrbaveBesede1014021111
2. Predavalnice06506715
3. Darila21502919
4. Elektronska ključavnica01520920
5. Kdo je izdal skrivnost?14718126
NalogaKatera naloga ti je bila najbolj všeč? Katera naloga ti je bila najmanj všeč?
1. GrbaveBesede410
2. Predavalnice53
3. Darila92
4. Elektronska ključavnica154
5. Kdo je izdal skrivnost?314

Mnenja o 1. nalogi (GrbaveBesede)

Mnenja o 5. nalogi (Kdo je izdal skrivnost?)

Kolikokrat si se že udeležil kakšnega tekmovanja iz računalništva pred tem tekmovanjem?

Katerega leta si se udeležil prvega tekmovanja iz računalništva?

Najboljša dosedanja uvrstitev na tekmovanjih iz računalništva (kje in kdaj)?

Koliko časa že programiraš?

Kakršne koli druge pripombe in predlogi. Kaj bi spremenil(a), popravil(a), odpravil(a) ipd., da bi postalo tekmovanje zanimivejše in bolj privlačno?

Kaj ti je bilo pri tekmovanju všeč?

Kaj te je najbolj motilo?

Če imaš kaj vrstnikov, ki se tudi zanimajo za programiranje, pa se tega tekmovanja niso udeležili, kaj bi bilo po tvojem mnenju treba spremeniti, da bi jih prepričali k udeležbi?

Katera naloga ti je bila najbolj všeč in zakaj?

1. naloga (Grbave besede)

2. naloga (Predavalnice)

3. naloga (Darila)

4. naloga (Elektronska ključavnica)

5. naloga (Kdo je izdal skrivnost?)

Katera naloga ti je bila najmanj všeč in zakaj?

1. naloga (Grbave besede)

3. naloga (Darila)

4. naloga (Elektronska ključavnica)

5. naloga (Kdo je izdal skrivnost?)

Druga skupina

Mnenje o nalogah:

NalogaZahtevnost naloge Povprečna zahtevnost Točke
prelahkalahkaprimernatežkapretežkane vem> 0 točkpovprečjemediana
1. Roboti01183023.092610.913
2. rsync13108013.29277.03
3. Usklajevanje ur22411123.72249.310
4. Društvo ljubiteljev ničel21441114.35185.51
5. Cik cak0288403.64217.55

Opomba: „> 0 točk“ je število tekmovalcev, ki so pri tej nalogi dobili več kot 0 točk.
Pri vsaki nalogi je možnih 20 točk.
Za potrebe računanja povprečja smo mnenja o zahtevnosti prevedli v števila takole:
prelahka = 1, lahka = 2, primerna = 3, težka = 4, pretežka = 5.

NalogaVzela je (ali: bi) preveč časa
danene vem
1. Roboti2127
2. rsync6113
3. Usklajevanje ur677
4. Društvo ljubiteljev ničel965
5. Cik cak946
NalogaDolžina besedila Razumljivost besedila
prekratkoprimernopredolgopovprečje*razumljivotežko razumljivonerazumljivopovprečje*
1. Roboti01832.1415501.25
2. rsync01652.2416411.29
3. Usklajevanje ur01542.219731.68
4. Društvo ljubiteljev ničel02102.0012621.50
5. Cik cak01902.0018101.05

* Povprečja smo računali tako, da kot da ima prvi možni odgovor vrednost 1, drugi 2 in tretji 3.

NalogaNaloga je bila
zanimivadolgočasnaže znanapovprečna
1. Roboti14205
2. rsync14222
3. Usklajevanje ur10413
4. Društvo ljubiteljev ničel11305
5. Cik cak15112
NalogaSi jo rešil?
nisem (zmanjkalo časa)nisem (zmanjkalo volje)nisem (zmanjkalo znanja)delno (zmanjkalo časa)delno (zmanjkalo volje)delno (zmanjkalo znanja)rešil v celoti
1. Roboti00100417
2. rsync00103215
3. Usklajevanje ur32302210
4. Društvo ljubiteljev ničel1272255
5. Cik cak15310210
NalogaKatera naloga ti je bila najbolj všeč? Katera naloga ti je bila najmanj všeč?
1. Roboti71
2. rsync23
3. Usklajevanje ur34
4. Društvo ljubiteljev ničel08
5. Cik cak73

Mnenja o 1. nalogi (Roboti)

Mnenja o 2. nalogi (rsync)

Mnenja o 3. nalogi (Usklajevanje ur)

Mnenja o 4. nalogi (Društvo ljubiteljev ničel)

Mnenja o 5. nalogi (Cik cak)

Kolikokrat si se že udeležil kakšnega tekmovanja iz računalništva pred tem tekmovanjem?

Katerega leta si se udeležil prvega tekmovanja iz računalništva?

Najboljša dosedanja uvrstitev na tekmovanjih iz računalništva (kje in kdaj)?

Koliko časa že programiraš?

Kakršne koli druge pripombe in predlogi. Kaj bi spremenil(a), popravil(a), odpravil(a) ipd., da bi postalo tekmovanje zanimivejše in bolj privlačno?

Kaj ti je bilo pri tekmovanju všeč?

Kaj te je najbolj motilo?

Če imaš kaj vrstnikov, ki se tudi zanimajo za programiranje, pa se tega tekmovanja niso udeležili, kaj bi bilo po tvojem mnenju treba spremeniti, da bi jih prepričali k udeležbi?

Katera naloga ti je bila najbolj všeč in zakaj?

1. naloga (Roboti)

2. naloga (rsync)

3. naloga (Usklajevanje ur)

5. naloga (Cik cak)

Katera naloga ti je bila najmanj všeč in zakaj?

1. naloga (Roboti)

2. naloga (rsync)

3. naloga (Usklajevanje ur)

4. naloga (Društvo ljubiteljev ničel)

Tretja skupina

Mnenje o nalogah:

NalogaZahtevnost naloge Povprečna zahtevnost Točke
prelahkalahkaprimernatežkapretežkane vem> 0 točkpovprečjemediana
1. PINi00312103.88416.50
2. Berberi0091323.54751.351
3. Piskrc špagetov0044243.80725.930
4. Redki nizi0138023.58321.07
5. Obračanje barv0036223.91416.720

Opomba: „> 0 točk“ je število tekmovalcev, ki so pri tej nalogi dobili več kot 0 točk.
Pri vsaki nalogi je možnih 100 točk.
Za potrebe računanja povprečja smo mnenja o zahtevnosti prevedli v števila takole:
prelahka = 1, lahka = 2, primerna = 3, težka = 4, pretežka = 5.

NalogaVzela je (ali: bi) preveč časa
danene vem
1. PINi933
2. Berberi374
3. Piskrc špagetov345
4. Redki nizi552
5. Obračanje barv534
NalogaDolžina besedila Razumljivost besedila
prekratkoprimernopredolgopovprečje*razumljivotežko razumljivonerazumljivopovprečje*
1. PINi21301.8710501.33
2. Berberi0952.368511.50
3. Piskrc špagetov01112.087411.50
4. Redki nizi01302.0010301.23
5. Obračanje barv01202.0010201.17

* Povprečja smo računali tako, da kot da ima prvi možni odgovor vrednost 1, drugi 2 in tretji 3.

NalogaNaloga je bila
zanimivadolgočasnaže znanapovprečna
1. PINi9105
2. Berberi11111
3. Piskrc špagetov7303
4. Redki nizi9103
5. Obračanje barv9003
NalogaSi jo rešil?
nisem (zmanjkalo časa)nisem (zmanjkalo volje)nisem (zmanjkalo znanja)delno (zmanjkalo časa)delno (zmanjkalo volje)delno (zmanjkalo znanja)rešil v celoti
1. PINi1614220
2. Berberi3421104
3. Piskrc špagetov4422020
4. Redki nizi2041320
5. Obračanje barv2341021
NalogaKatera naloga ti je bila najbolj všeč? Katera naloga ti je bila najmanj všeč?
1. PINi55
2. Berberi62
3. Piskrc špagetov22
4. Redki nizi23
5. Obračanje barv11

Mnenja o 1. nalogi (PINi)

Kolikokrat si se že udeležil kakšnega tekmovanja iz računalništva pred tem tekmovanjem?

Katerega leta si se udeležil prvega tekmovanja iz računalništva?

Najboljša dosedanja uvrstitev na tekmovanjih iz računalništva (kje in kdaj)?

Koliko časa že programiraš?

Kakršne koli druge pripombe in predlogi. Kaj bi spremenil(a), popravil(a), odpravil(a) ipd., da bi postalo tekmovanje zanimivejše in bolj privlačno?

Kaj ti je bilo pri tekmovanju všeč?

Kaj te je najbolj motilo?

Če imaš kaj vrstnikov, ki se tudi zanimajo za programiranje, pa se tega tekmovanja niso udeležili, kaj bi bilo po tvojem mnenju treba spremeniti, da bi jih prepričali k udeležbi?

Katera naloga ti je bila najbolj všeč in zakaj?

1. naloga (PINi)

2. naloga (Berberi)

3. naloga (Piskrc špagetov)

4. naloga (Redki nizi)

5. naloga (Obračanje barv)

Katera naloga ti je bila najmanj všeč in zakaj?

1. naloga (PINi)

3. naloga (Piskrc špagetov)

4. naloga (Redki nizi)

5. naloga (Obračanje barv)

Drugi odgovori

[H kazalu. | Na vrh te strani.]