Tekmovanje ACM iz računalništva in informatike

Anketa o 6. tekmovanju ACM v znanju računalništva

[Kazalo: nekaj opažanj, statistike po skupinah, prva, druga, tretja skupina.]

Če bi rad kdo v zvezi s tem tekmovanjem še kaj povedal ali vprašal, naj nam piše na rtk-info@ijs.si.

Dobili smo 74 izpolnjenih anketnih obrazcev iz prve skupine, 47 iz druge in 17 iz tretje skupine. (Anketni obrazci za vse tri skupine v formatu PDF.)

Nekaj opažanj

O nalogah:

Programersko znanje:

Katere programske jezike so uporabljali:

JezikŠt. tekmovalcev, ki so ga uporabljali
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2004 2003
IIIIII IIIIII IIIIII IIIIII IIIIII IIIIII IIIIIIIII
Pascal 343 4.552 421 1.522 8.521 655 232013 17
C 72  661 9.53.50.5 4.5112.5 5.5116.5 4161.5 137.51 4
C++ 23.5198 3317.513 26.5212.5 17.5119.5 71415.5 13510.5 5 6 5
PHP 0.5   11  22   2  1   1       
nič 11  15  1    1  3   12  32   
VB                  1  1      
C# 423  0.51       3  0.5       
Java 653 594 8811 9.53   2.5  3  0.5   
Python 206  122  40.5  61   
psevdokoda 2   4   8    

Opombe:

Sledijo podrobni rezultati ankete. Opombe v oglatih oklepajih [takole] so moje.

Vprašanja za vse skupine

Kje si izvedel za to tekmovanje?

SkupinaKje si izvedel za to tekmovanje?
od mentorjana spletni straniod prijatelja/sošolcadrugače
I66022
II36202
III13311

Če na spletni strani, na kateri?

Če drugače, kako?

Kje si se naučil programirati?

SkupinaKje si se naučil programirati?
samv šoli pri poukuna krožkihna tečajihpoletna šolakje drugje
I302826734
II23225751
III834400

Če drugje, kje?

Čas reševanja in število nalog

SkupinaTi ustreza čas reševanja nalog?
rad bi več časarad bi manj časačasa je ravno prav
I23635
II6223
III309
SkupinaTi ustreza število nalog?
rad bi več nalograd bi manj nalognalog je ravno prav
I12140
II5620
III174
SkupinaVseh devet kombinacij časa in nalog
več časa, več nalogveč časa, enako nalogveč časa, manj nalogenako časa, več nalogenako časa, enako nalogenako časa, manj nalogmanj časa, več nalogmanj časa, enako nalogmanj časa, manj nalog
I01470269105
II2132192101
III012135000

Potekmovalne dejavnosti

SkupinaKakšne potekmovalne dejavnosti bi te zanimale?
izletpoletna šolapraksa na IJSpredstavitve novih tehnologijpredavanja o algoritmihreševanje nalogiskanje štipendijeiskanje podjetja
I2120142619181828
II8499138109
III51425254

Drugi predlogi

Poznavanje algoritmov in podatkovnih struktur

SkupinaAli poznaš naslednje podatkovne strukture?
drevohash tabelaseznam s kazalci (linked list)sklad (stack)vrsta (queue)
I34%15%24%26%25%
II46%39%68%51%49%
III71%53%76%71%76%
SkupinaAli poznaš naslednje algoritme?
EvklidovEratostenovo rešetoformula za vektorski produktrekurzijadinamično programiranjeiskanje v širino (po grafu)
I70%60%26%22%11%7%
II69%67%42%51%31%29%
III76%82%71%69%29%33%
SkupinaAli poznaš naslednje algoritme za urejanje?
bubble sortinsertion sortselection sortquicksortradix sortheap shortShell sortmerge sort
I26%7%11%21%0%0%1%0%
II62%33%46%38%3%3%8%3%
III82%59%65%76%6%6%0%29%
SkupinaAli poznaš zapis z velikim O za časovno in prostorsko zahtevnost?
O-zapis
I18%
II19%
III63%

Opomba pri algoritmih za urejanje: na anketnem obrazcu so bili navedeni prvi štirje. Ostale štiri (od radix sorta naprej) smo torej šteli le tam, kjer so jih tekmovalci sami od sebe vpisali v rubriko „kakšnega drugega“.

Programersko znanje

Pri vsakem konstruktu so bili možni trije odgovori: „ne poznam“, „da, slabo” in „da, dobro“.

Naslednja tabela kaže uteženo povprečje, pri čemer smo odgovore pretvorili v števila takole: „ne“ = 0; „da, slabo“ = 1; „da, dobro“ = 2.

SkupinaKatere od naštetih jezikovnih konstruktov
in programerskih prijemov znaš uporabljati?
standardni vhod/izhoddatotekearray 1-Darray 2-Darray (večdim.)podprogramrekurzijakazalci
I1.481.171.541.180.781.380.620.52
II1.911.941.941.861.511.911.430.94
III2.002.002.002.001.932.001.931.47
SkupinaKatere od naštetih jezikovnih konstruktov
in programerskih prijemov znaš uporabljati?
zanka forzanka whilegnezdenje zankenumerated typesstruktureoperatorji na bitihshl shrmappriority_queue
I1.841.791.680.490.631.000.490.220.17
II2.002.001.890.851.431.321.060.230.23
III1.872.002.001.141.711.671.310.800.90

Tu pa je odstotek ljudi, ki so izbrali odgovor „da, dobro“:

SkupinaKatere od naštetih jezikovnih konstruktov
in programerskih prijemov znaš uporabljati?
standardni vhod/izhoddatotekearray 1-Darray 2-Darray (večdim.)podprogramrekurzijakazalci
I61%44%69%48%25%51%14%14%
II91%94%94%86%60%91%57%34%
III100%100%100%100%93%100%93%73%
SkupinaKatere od naštetih jezikovnih konstruktov
in programerskih prijemov znaš uporabljati?
zanka forzanka whilegnezdenje zankenumerated typesstruktureoperatorji na bitihshl shrmappriority_queue
I88%84%79%11%22%38%16%5%5%
II100%100%91%24%60%52%41%4%4%
III93%100%100%43%71%73%54%40%40%

Kako vpliva tvoje znanje matematike/angleščine na programiranje in učenje računalništva?

SkupinaKako vpliva tvoje znanje matematike na programiranje in učenje računalništva?
zadošča mojim potrebamobčutim pomanjkljivosti, a se znajdemje preskromno, da bi koristilo
I57130
II28110
III1160
SkupinaKako vpliva tvoje znanje angleščine na programiranje in učenje računalništva?
zadošča mojim potrebamobčutim pomanjkljivosti, a se znajdemje preskromno, da bi koristilo
I6271
II3252
III1700

Katere programske jezike obvladaš?

V anketnem obrazcu je bilo prostora za tri jezike; pri vsakem naj bi tekmovalec tudi navedel, koliko programov je že napisal v njem in kako dolg je bil najdaljši od njih. Spodaj za vsako skupino piše, koliko tekmovalcev je navedlo posamezni jezik in pri tem niti število programov ni bilo manjše od 10 niti dolžina najdaljšega programa ni bila manjša od 20 vrstic.

JezikSkupina
IIIIII
assembly010
basic130
C532
C#8143
C++30208
C/C++132
HTML420
java995
JavaScript300
logo010
pascal377
PHP985
python1172
SQL100

V anketi je bila tudi rubrika za naštevanje morebitnih ostalih programskih jezikov, v katerih je tekmovalec tudi že kdaj programiral. Tu so navedli naslednje jezike:

Prva skupina:

Druga skupina:

Tretja skupina:

Programski jeziki v opisih nalog in v rešitvah

„V besedilu nalog trenutno objavljamo deklaracije tipov in podprogramov v pascalu, C/C++, pythonu in javi. Ali razumeš kakšnega od teh jezikov dovolj dobro, da razumeš te deklaracije v besedilu naših nalog? Ali bi raje videl, da bi objavljali deklaracije (tudi) v kakšnem drugem programskem jeziku?“

SkupinaAli razumeš deklaracije v besedilu nalog
(v pascalu, C/C++, pythonu in javi)?
Ali predlagaš (še) kak drug jezik?
So ti prišle deklaracije v pythonu kaj prav?
DaNeDaNe
ŠteviloPredlogiŠteviloPredlogi
I53
 • C# (4×)
 • C# nujno :)
 • C++ (4×)
 • PHP, bash
9
 • C#
1644
II32
 • C# (2×)
 • PHP
 • brainfuck?
 • logo :P
2
 • C#
823

„V rešitvah nalog trenutno objavljamo izvorno kodo v C-ju. Ali razumeš C dovolj dobro, da si lahko kaj pomagaš z izvorno kodo v naših rešitvah? Ali bi raje videl, da bi izvorno kodo rešitev pisali v kakšnem drugem jeziku? Če da, v katerem?“

SkupinaAli razumeš izvorno kodo v rešitvah (v C-ju)?
Ali predlagaš (še) kak drug jezik?
DaNe
ŠteviloPredlogiŠteviloPredlogi
I27
 • C++ (4×)
 • C++, C#
 • PHP, bash
 • java (3×)
 • python (2×)
33
 • C# (4×)
 • C#, C++
 • C++ (6×)
 • java
 • pascal
 • python (6×)
II20
 • C#
 • C++
 • python (3×)
11
 • C#
 • C++ (2×)
 • PHP, python
 • java (2×)
 • pascal (2×)
 • python, java
III14
 • C#
 • C# / java
 • C++
 • java (2×)
 • ne, ali pa v pythonu
 • python
3
 • C#
 • pascal

Vprašanje za tekmovalce 3. skupine: „Doslej smo v 3. skupini podpirali reševanje nalog v pascalu, C, C++, C# in javi. Bi rad uporabljal kakšen drug programski jezik? Če da, katerega?“

Prva skupina

Mnenje o nalogah:

NalogaZahtevnost naloge Povprečna zahtevnost Točke
prelahkalahkaprimernatežkapretežkane vem> 0 točkpovprečjemediana
1. Vsota043218653.43454.93
2. Lego kocke283013663.336410.713
3. Majevska števila042822843.55548.88
4. Kemijske formule182123763.51575.75
5. Okoljevarstveni ukrepi2115251483.98544.73

Opomba: „> 0 točk“ je število tekmovalcev, ki so pri tej nalogi dobili več kot 0 točk.
Pri vsaki nalogi je možnih 20 točk.
Za potrebe računanja povprečja smo mnenja o zahtevnosti prevedli v števila takole:
prelahka = 1, lahka = 2, primerna = 3, težka = 4, pretežka = 5.

NalogaVzela je (ali: bi) preveč časa
danene vem
1. Vsota143118
2. Lego kocke9429
3. Majevska števila233012
4. Kemijske formule183112
5. Okoljevarstveni ukrepi291915
NalogaDolžina besedila Razumljivost besedila
prekratkoprimernopredolgopovprečje*razumljivotežko razumljivonerazumljivopovprečje*
1. Vsota25852.05491421.28
2. Lego kocke65151.98431521.32
3. Majevska števila35192.1053911.17
4. Kemijske formule85241.9459401.06
5. Okoljevarstveni ukrepi335242.34411821.36

* Povprečja smo računali tako, da kot da ima prvi možni odgovor vrednost 1, drugi 2 in tretji 3.

NalogaNaloga je bila
zanimivadolgočasnaže znanapovprečna
1. Vsota418214
2. Lego kocke444310
3. Majevska števila50518
4. Kemijske formule399112
5. Okoljevarstveni ukrepi441323
NalogaSi jo rešil?
nisem (zmanjkalo časa)nisem (zmanjkalo volje)nisem (zmanjkalo znanja)delno (zmanjkalo časa)delno (zmanjkalo volje)delno (zmanjkalo znanja)rešil v celoti
1. Vsota347121237
2. Lego kocke215121242
3. Majevska števila2212151232
4. Kemijske formule4410271524
5. Okoljevarstveni ukrepi3710991614
NalogaKatera naloga ti je bila najbolj všeč? Katera naloga ti je bila najmanj všeč?
1. Vsota1312
2. Lego kocke166
3. Majevska števila164
4. Kemijske formule613
5. Okoljevarstveni ukrepi1226

Mnenja o 1. nalogi (Vsota)

Mnenja o 2. nalogi (Lego kocke)

Mnenja o 3. nalogi (Majevska števila)

Mnenja o 4. nalogi (Kemijske formule)

Mnenja o 5. nalogi (Okoljevarstveni ukrepi)

Kolikokrat si se že udeležil kakšnega tekmovanja iz računalništva pred tem tekmovanjem?

Katerega leta si se udeležil prvega tekmovanja iz računalništva?

Najboljša dosedanja uvrstitev na tekmovanjih iz računalništva (kje in kdaj)?

Koliko časa že programiraš?

Kakršne koli druge pripombe in predlogi. Kaj bi spremenil(a), popravil(a), odpravil(a) ipd., da bi postalo tekmovanje zanimivejše in bolj privlačno?

Kaj ti je bilo pri tekmovanju všeč?

Kaj te je najbolj motilo?

Če imaš kaj vrstnikov, ki se tudi zanimajo za programiranje, pa se tega tekmovanja niso udeležili, kaj bi bilo po tvojem mnenju treba spremeniti, da bi jih prepričali k udeležbi?

Kakšno je bilo tvoje mnenje o sistemu za oddajanje odgovorov prek računalnika?

Katera naloga ti je bila najbolj všeč in zakaj?

1. naloga (Vsota)

2. naloga (Lego kocke)

3. naloga (Majevska števila)

4. naloga (Kemijske formule)

5. naloga (Okoljevarstveni ukrepi)

Drugi odgovori

Katera naloga ti je bila najmanj všeč in zakaj?

1. naloga (Vsota)

2. naloga (Lego kocke)

3. naloga (Majevska števila)

4. naloga (Kemijske formule)

5. naloga (Okoljevarstveni ukrepi)

Drugi odgovori

Druga skupina

Mnenje o nalogah:

NalogaZahtevnost naloge Povprečna zahtevnost Točke
prelahkalahkaprimernatežkapretežkane vem> 0 točkpovprečjemediana
1. Ve,jic,e011912013.34369.910
2. (Opomba)07176123.03338.810
3. Kozarci111113343.68244.32
4. Telefonske številke02912323.62298.612
5. Assembler36106213.29319.311

Opomba: „> 0 točk“ je število tekmovalcev, ki so pri tej nalogi dobili več kot 0 točk.
Pri vsaki nalogi je možnih 20 točk.
Za potrebe računanja povprečja smo mnenja o zahtevnosti prevedli v števila takole:
prelahka = 1, lahka = 2, primerna = 3, težka = 4, pretežka = 5.

NalogaVzela je (ali: bi) preveč časa
danene vem
1. Ve,jic,e8185
2. (Opomba)8194
3. Kozarci15126
4. Telefonske številke7165
5. Assembler4232
NalogaDolžina besedila Razumljivost besedila
prekratkoprimernopredolgopovprečje*razumljivotežko razumljivonerazumljivopovprečje*
1. Ve,jic,e12832.0622811.32
2. (Opomba)13101.9730101.03
3. Kozarci42801.8820931.47
4. Telefonske številke22152.1116641.54
5. Assembler22232.0419721.39

* Povprečja smo računali tako, da kot da ima prvi možni odgovor vrednost 1, drugi 2 in tretji 3.

NalogaNaloga je bila
zanimivadolgočasnaže znanapovprečna
1. Ve,jic,e20605
2. (Opomba)18237
3. Kozarci21214
4. Telefonske številke13705
5. Assembler21321
NalogaSi jo rešil?
nisem (zmanjkalo časa)nisem (zmanjkalo volje)nisem (zmanjkalo znanja)delno (zmanjkalo časa)delno (zmanjkalo volje)delno (zmanjkalo znanja)rešil v celoti
1. Ve,jic,e02302126
2. (Opomba)10223025
3. Kozarci21226317
4. Telefonske številke42423217
5. Assembler20200026
NalogaKatera naloga ti je bila najbolj všeč? Katera naloga ti je bila najmanj všeč?
1. Ve,jic,e34
2. (Opomba)72
3. Kozarci210
4. Telefonske številke26
5. Assembler144

Mnenja o 1. nalogi (Ve,jic,e)

Mnenja o 2. nalogi ((Opomba))

Mnenja o 3. nalogi (Kozarci)

Mnenja o 4. nalogi (Telefonske številke)

Mnenja o 5. nalogi (Assembler)

Kolikokrat si se že udeležil kakšnega tekmovanja iz računalništva pred tem tekmovanjem?

Katerega leta si se udeležil prvega tekmovanja iz računalništva?

Najboljša dosedanja uvrstitev na tekmovanjih iz računalništva (kje in kdaj)?

Koliko časa že programiraš?

Kakršne koli druge pripombe in predlogi. Kaj bi spremenil(a), popravil(a), odpravil(a) ipd., da bi postalo tekmovanje zanimivejše in bolj privlačno?

Kaj ti je bilo pri tekmovanju všeč?

Kaj te je najbolj motilo?

Če imaš kaj vrstnikov, ki se tudi zanimajo za programiranje, pa se tega tekmovanja niso udeležili, kaj bi bilo po tvojem mnenju treba spremeniti, da bi jih prepričali k udeležbi?

Kakšno je bilo tvoje mnenje o sistemu za oddajanje odgovorov prek računalnika?

Katera naloga ti je bila najbolj všeč in zakaj?

1. naloga (Ve,jic,e)

2. naloga ((Opomba))

3. naloga (Kozarci)

4. naloga (Telefonske številke)

5. naloga (Assembler)

Katera naloga ti je bila najmanj všeč in zakaj?

1. naloga (Ve,jic,e)

2. naloga ((Opomba))

3. naloga (Kozarci)

4. naloga (Telefonske številke)

5. naloga (Assembler)

Drugi odgovori

Tretja skupina

Mnenje o nalogah:

NalogaZahtevnost naloge Povprečna zahtevnost Točke
prelahkalahkaprimernatežkapretežkane vem> 0 točkpovprečjemediana
1. Reklama01113013.131745.445
2. Kompresija slike0058113.71919.810
3. Konstrukcija grafa0034534.17351.327
4. Mušji drekci0185013.29542.235
5. Podajanje žoge0064123.55636.320

Opomba: „> 0 točk“ je število tekmovalcev, ki so pri tej nalogi dobili več kot 0 točk.
Pri vsaki nalogi je možnih 100 točk.
Za potrebe računanja povprečja smo mnenja o zahtevnosti prevedli v števila takole:
prelahka = 1, lahka = 2, primerna = 3, težka = 4, pretežka = 5.

NalogaVzela je (ali: bi) preveč časa
danene vem
1. Reklama4110
2. Kompresija slike275
3. Konstrukcija grafa455
4. Mušji drekci670
5. Podajanje žoge451
NalogaDolžina besedila Razumljivost besedila
prekratkoprimernopredolgopovprečje*razumljivotežko razumljivonerazumljivopovprečje*
1. Reklama11312.0014011.13
2. Kompresija slike21122.009511.47
3. Konstrukcija grafa01122.157521.64
4. Mušji drekci11122.0711121.36
5. Podajanje žoge0922.189111.27

* Povprečja smo računali tako, da kot da ima prvi možni odgovor vrednost 1, drugi 2 in tretji 3.

NalogaNaloga je bila
zanimivadolgočasnaže znanapovprečna
1. Reklama6018
2. Kompresija slike6304
3. Konstrukcija grafa7411
4. Mušji drekci8301
5. Podajanje žoge5132
NalogaSi jo rešil?
nisem (zmanjkalo časa)nisem (zmanjkalo volje)nisem (zmanjkalo znanja)delno (zmanjkalo časa)delno (zmanjkalo volje)delno (zmanjkalo znanja)rešil v celoti
1. Reklama1102363
2. Kompresija slike4323021
3. Konstrukcija grafa0560021
4. Mušji drekci1432003
5. Podajanje žoge3201132
NalogaKatera naloga ti je bila najbolj všeč? Katera naloga ti je bila najmanj všeč?
1. Reklama41
2. Kompresija slike21
3. Konstrukcija grafa16
4. Mušji drekci20
5. Podajanje žoge20

Mnenja o 1. nalogi (Reklama)

Mnenja o 2. nalogi (Kompresija slike)

Mnenja o 3. nalogi (Konstrukcija grafa)

Mnenja o 4. nalogi (Mušji drekci)

Mnenja o 5. nalogi (Podajanje žoge)

Kolikokrat si se že udeležil kakšnega tekmovanja iz računalništva pred tem tekmovanjem?

Katerega leta si se udeležil prvega tekmovanja iz računalništva?

Najboljša dosedanja uvrstitev na tekmovanjih iz računalništva (kje in kdaj)?

Koliko časa že programiraš?

Kakršne koli druge pripombe in predlogi. Kaj bi spremenil(a), popravil(a), odpravil(a) ipd., da bi postalo tekmovanje zanimivejše in bolj privlačno?

Kaj ti je bilo pri tekmovanju všeč?

Kaj te je najbolj motilo?

Če imaš kaj vrstnikov, ki se tudi zanimajo za programiranje, pa se tega tekmovanja niso udeležili, kaj bi bilo po tvojem mnenju treba spremeniti, da bi jih prepričali k udeležbi?

Katera naloga ti je bila najbolj všeč in zakaj?

1. naloga (Reklama)

2. naloga (Kompresija slike)

3. naloga (Konstrukcija grafa)

4. naloga (Mušji drekci)

5. naloga (Podajanje žoge)

Katera naloga ti je bila najmanj všeč in zakaj?

2. naloga (Kompresija slike)

3. naloga (Konstrukcija grafa)

[H kazalu. | Na vrh te strani.]