Srednješolsko tekmovanje ACM iz računalništva in informatike

Tekmovanje v izobraževalnih videoposnetkih

Cilj tekmovanja

Cilj tekmovanja v izobraževalnih video posnetkih je spodbuditi produkcijo izobraževalnih vsebin na osnovnih in srednjih šolah ter univerzah in na ta način omogočiti ter povečati dostopnost do uporabnih video vsebin in obenem dopolniti klasične oblike poučevanja.

Naloga in kategorije

Pripraviti video izobraževalno vsebino s področja učnih vsebin na osnovnih in srednjih šolah ter univerzah. Posnetek je lahko s kateregakoli področja naravoslovnih, humanističnih, družboslovnih, matematičnih, ekonomskih ali uporabnih ved.

Nekaj predlaganih tem izobraževalnih posnetkov: poskusi in vaje (lahko tudi vezani na učni program) s področja okolja, fizike, matematike, računalništva, kemije, biologije, jezikoslovja, umetnosti, glasbe, etike, multimedije idr., predavanje o določeni snovi.

Tekmovanje bo potekalo v dveh osnovnih kategorijah:

Tekmovanje bo potekalo v dveh tekmovalnih skupinah:

Tekmovanje v posnetkih, narejenih z mobilnimi telefoni

Rezultati iz vseh kategorij bodo objavljeni na spletni strani tekmovanja http://rtk.ijs.si, vsi video posnetki pa na spletnem portalu VideoLectures.NET. Za objavo video posnetkov, kjer so posneti mladoletni učenci oz. dijaki, potrebujemo podpisana soglasja staršev (Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov). Avtorji posnetkov in njihovi mentorji morajo oddati tudi podpisani obrazec „Soglasje k objavi in izjava o avtorstvu“. Video posnetkov, brez podpisanih obrazcev ne bomo javno objavili.

Primere videoposnetkov iz leta 2011 si lahko ogledate na http://videolectures.net/rtk2011/.

Tekmovalcem in mentorjem priporočamo ogled predavanj:

Primera želenih avtorskih video posnetkov si lahko ogledate na http://videolectures.net/rtk2011_scv_celice/ ali v angleškem jeziku na http://videolectures.net/ijcai09_szepesvari_lrgm/.

Avtorstvo vsebine

Vsebine videoposnetkov morajo biti avtorske. Uporabljeni viri morajo biti jasno citirani na koncu posnetka. Med avtorske vsebine sodi tudi glasba (glasbena dela z besedilom ali brez besedila), ki se jo uporablja v posnetku. V primeru, da uporabljate avtorsko glasbo je treba za to plačati posebno nadomestilo za avtorske pravice (avtorske pravice zastarajo 70 let po smrti avtorja). Druga možnost je, da uporabite glasbo, ki ni avtorsko zaščitena. Tekmovalce opozarjamo, da avtorske pravice veljajo za vsa dela in ne samo za spremljevalno glasbo. Glasbo, grafične in zvočne pripomočke, efekte, tipografijo idr. naj tekmovalci iščejo med prosto uporabnimi vsebinami, ki jih podajamo v nadaljevanju.

Vsi objavljeni video posnetki bodo na portalu objavljeni z licenco Creative Commons (BY-NC-ND). To je licenca: „priznanje avtorstva“ + „nekomercialno“ + „brez predelav“. Uporabnikom se dovoli brez predelave avtorskega dela reproduciranje, distribuiranje, dajanje v najem in priobčitev javnosti samega izvirnega avtorskega dela, pod pogojem, da navedejo avtorja in da ne gre za komercialno uporabo.

Vsebine videov ne smejo biti žaljive ali prikazovati kadrov, ki bi kršili moralne norme občinstva. Posnetki morajo upoštevati obstoječe etične zahteve in ne smejo vsebovati vsebin, ki so nevarne ali škodljive za zdravje ljudi. Posnetkov, ki bodo le kopije ali plagiati določenih vsebin oz., kjer ne bodo upoštevane zgoraj navedene smernice, komisija ne bo sprejela in bodo zavrnjeni.

Za lažjo uporabo navajamo spisek nekaterih virov prosto uporabnih vsebin:

Merila za ocenjevanje

Prispeli videoposnetki se bodo ocenjevali po naslednjih kriterijih:

Nagrado prejmejo najboljši posnetki, izbrani med posnetki vseh kategorij.

Dolžina posnetka, video format in tehnični podatki

 1. Posnetki, narejeni z mobilnimi telefoni:
  • dolžina do treh minut,
  • format enak kot pri kratkih posnetkih
 2. Kratki posnetki:
  • dolžina do 10 minut.
  • MP4, Bitrate 1,5Mb/s, 720 x 576, 4:3 ali 16:9, 640x360, 720x404 (DV), 1280x720 (mini HD), 1440x1080 (HDV) in 1920x1080 (Full HD).
  • MPEG2, PAL, 25fps, Bitrate (Mbit/s) 5Mb VBR, second pass, 720 x 576, (4:3) ali 720x404 (16:9), pixel aspect ratio 1.067, audio: AC3.

Prijava na tekmovanje

Prijavnico na tekmovanje najdete na tej spletni strani. Kandidati morajo izpolnjeno in podpisano prijavnico ter soglasja poslati najkasneje do 27. februarja 2012 na Institut Jožef Stefan, CT3, Jamova 39, 1000 Ljubljana (s pripisom: „za tekmovanje v izobraževalnih video posnetkih“).

Oddajanje videoposnetkov

Rok za oddajo videoposnetkov je ponedeljek, 27. februarja 2012.

Posnetke lahko oddate:

Navodila za oddajo posnetkov preko spleta:

Za dodatna vsebinska pojasnila smo na voljo na e-naslovu: marjana.plukavec@ijs.si.

Objava rezultatov in podelitev nagrad bo potekala 24. marca 2012, po tekmovanju.

Priporočamo tudi, da se seznanite s pravilnikom tekmovanja ACM v izobraževalnih videoposnetkih.

Na vrh strani. | H kazalu. | Imate vprašanje ali komentar?