Zbirka rešenih nalog s srednješolskih računalniških tekmovanj

V tej zbirki so naloge in rešitve z republiških srednješolskih tekmovanj v znanju računalništva (1988–2004) in tekmovanj v poznavanju Unixa (1999–2004).

Zbirka je izšla tudi v knjižni obliki:

Knjižna izdaja nalog s srednješolskih računalniških tekmovanj 1988–2004.

Naloge in rešitve za posamezna leta:

Naloge in rešitve s starejših tekmovanj (1977–1987) so bile objavljene (skupaj z odličnim uvodnim poglavjem) leta 1988 v knjigi Enajsta šola računalništva.

Naloge in rešitve s tekmovanj ACM in IJS v znanju računalništva:

Napake v tiskani izdaji zbirke nalog 1988–2004