Srednješolsko tekmovanje ACM iz računalništva in informatike

Tekmovanje v izdelavi spletnih aplikacij

Tekmovanje je namenjeno dijakinjam in dijakom, ki jih zanima splet ter izdelava in oblikovanje enostavnih spletnih aplikacij. Poudarek je na uporabi znanj iz spletnih tehnologij na konkretnem primeru. Uporabljene spletne tehnologije so HTML5, skriptni jezik JavaScript (dovoljena uporaba knjižnice jQuery) in stilne predloge (CSS3).

Na tekmovanju vsi tekmovalci prejmejo isto nalogo, ki vsebuje kriterije ocenjevanja. Naloga tekmovalcev je razvoj spletne aplikacije, ki mora vizualno in funkcionalno ustrezati zahtevam naloge. Tekmovalci tekmujejo posamično. Svojo rešitev razvijajo na tekmovanju v času tekmovanja. Rešitev mora delovati na spletnem brskalniku Mozilla Firefox. Za pomoč pri razvoju bo nameščeno orodje Bugzilla.

Tekmovanje bo potekalo 21. marca 2015 ob 11.00 uri.

Tekmovalci in tekmovalke dobijo eno nalogo, ki jo rešujejo na računalnikih. Naloga vsebuje kriterije ocenjevanja, tako da ni potrebno rešiti celotne naloge. Od tekmovalcev se pričakuje poznavanje HTMLja, skriptnega jezika javascript in stilnih predlog (CSS) ter nekaj smisla za programiranje. Časa za reševanje je dve šolski uri (90 minut).

Tekmovalci si pri reševanju nalog lahko pomagajo s spletnim vodičem w3schools, ne pa tudi z drugimi spletnimi iskalniki, spletnimi forumi ali drugimi spletnimi portali, računalniško berljivimi mediji (CDji, pomnilniški ključi ipd.) in elektronskimi pripomočki (prenosni računalniki, kalkulatorji, prenosni telefoni ipd.).

Ocenjevalni kriteriji

Naloga vsebuje kriterij ocenjevanja, tako da ni potrebno rešiti celotne naloge. Skupno je možno doseči 100 točk (če oddana aplikacija ustreza vsem zahtevam naloge). V grobem so ocenjena sledeča področja:

 1. Videz oz. izvedba oblikovnega dela naloge
  • skladnost z navodili naloge
  • veljavnost HTML dokumenta
  • Veljavnost datoteke stila (CSS).
 2. Izvedba dela, ki zahteva znanje skriptnega jezika JavaScript:
  • skladnost z navodili naloge
  • delujoča funkcionalnost

Vsak izmed sklopov se oceni s točkami od 0 do 50. Podrobnejši kriterij je podan v besedilu naloge tekmovanja.

Prijava in nadaljnja pojasnila

Zaželeno je, da se šole oz. tekmovalci prijavijo do 2. marca 2015.

Za dodatna vsebinska pojasnila smo na voljo na e-naslovu: matej.crepinsek@uni-mb.si (Matej Črepinšek).

Predstavitev rešitev, objava rezultatov in podelitev nagrad bo potekala 21. marca 2015, po tekmovanju.

Na vrh strani. | H kazalu. | Imate vprašanje ali komentar?