Srednješolsko tekmovanje ACM iz računalništva in informatike

Tekmovanje v izdelavi spletnih aplikacij

Tekmovanje je namenjeno dijakinjam in dijakom, ki jih zanima splet ter izdelava in oblikovanje enostavnih spletnih aplikacij. Poudarek je na uporabi znanj iz spletnih tehnologij na konkretnem primeru. Uporabljene spletne tehnologije so XHTML, skriptni jezik JavaScript in stilne predloge (CSS).

Na tekmovanju vsi tekmovalci prejmejo enako nalogo, ki vsebuje kriterije ocenjevanja. Naloga tekmovalcev je razvoj spletne aplikacije, ki mora vizualno in funkcionalno ustrezati zahtevam naloge. Tekmovalci tekmujejo posamično. Svojo rešitev razvijajo na tekmovanju v času tekmovanja. Rešitev mora delovati na spletnem brskalniku Mozilla Firefox.

Tekmovanje bo potekalo 24. marca 2012 ob 11.00 uri.

Tekmovalci in tekmovalke dobijo eno nalogo, ki jo rešujejo na računalnikih. Naloga vsebuje kriterije ocenjevanja, tako da ni potrebno rešiti celotne naloge. Od tekmovalcev se pričakuje poznavanje HTMLja, skriptnega jezika javascript in stilnih predlog (CSS) in nekaj smisla za programiranje. Časa za reševanje je dve šolski uri (90 minut).

Tekmovalci si pri reševanju nalog lahko pomagajo z zapiski in literaturo ter z znanimi spletnimi vodiči, kot sta w3schools in wikipedia, ne pa tudi z drugimi spletnimi iskalniki, spletnimi forumi ali drugimi spletnimi portali, računalniško berljivimi mediji (CDji, pomnilniški ključi ipd.) in elektronskimi pripomočki (prenosni računalniki, kalkulatorji, prenosni telefoni ipd.).

Ocenjevalni kriteriji

Naloga vsebuje kriterij ocenjevanja, tako da ni potrebno rešiti celotne naloge. Skupno je možno doseči 100 točk (če oddana aplikacija ustreza vsem zahtevam naloge). V grobem so ocenjena sledeča področja:

 1. Izvedba dela, ki zahteva znanje XHTML-ja:
  • Skladnost z navodili naloge
  • Veljavnost dokumenta XHTML
 2. Izvedba dela, ki zahteva znanje skriptnega jezika JavaScript:
  • Skladnost funkcionalnosti z navodili naloge
  • Delujoča funkcionalnost
 3. Videz oz. izvedba oblikovnega dela naloge
  • Enak ali čimbolj podoben videz, kot je podan v navodilih naloge
  • Veljavnost datoteke stila (CSS).
 4. Povezave videza (CSS) z funkcionalnostjo (JavaScript)
  • Skladnost z navodili naloge
  • Delujoča funkcionalnost

Vsak izmed štirih sklopov se oceni s točkami od 0 do 25. Podrobnejši kriterij je podan v besedilu naloge tekmovanja.

Prijava in nadaljnja pojasnila

Zaželeno je, da se šole oz. tekmovalci prijavijo do 2. marca 2012.

Za dodatna vsebinska pojasnila smo na voljo na e-naslovu: matej.crepinsek@uni-mb.si (Matej Črepinšek).

Predstavitev rešitev, objava rezultatov in podelitev nagrad bo potekala 24. marca 2012, po tekmovanju.

Na vrh strani. | H kazalu. | Imate vprašanje ali komentar?