Kamen - papir - škarje

Pravila igre

Igro igrata dva igralca in poteka v več rundah. V posamezni rundi igralca naključno izbereta eno od treh stvari: kamen, papir ali škarje. Glede na izbiro se določi zmagovalca runde s pomočjo naslednje tabele:

ZmagaRazlogIzgubi
kamenrazbiješkarje
papirovijekamen
škarjeprerežejopapir

Ostale kombinacije so neodločene. Zmagovalec igre je tisti, ki zmaga v največ rundah.

Igra

Statistika