Srednješolsko tekmovanje ACM iz računalništva in informatike

Pokrajina iz kock

To je „off-line naloga“. Na tej spletni strani je objavljen opis naloge in testni primeri. Svoje rešitve lahko pošlješ prek obrazca na tej strani kadarkoli do vključno 26. marca 2021 (dan pred tekmovanjem).

Opis naloge

Iz kock, podobnih lego kockam, bi radi sestavili trodimenzionalni model pokrajine. Pokrajina je opisana z višinskim zemljevidom oz. tlorisom; območje, ki nas zanima, ima v tlorisu obliko pravokotnika, ki ga v mislih razdelimo na karirasto mrežo enotskih kvadratov. Ta mreža ima w stolpcev in h vrstic. Za vsako celico mreže je podana višina pokrajine v tej celici, recimo v[x, y] za celico na preseku stolpca x in vrstice y. Vse te višine so cela števila, večja ali enaka 0.

Primer višinskega zemljevida (w = 4, h = 3) in pripadajoče pokrajine:

0120
0130
1021

„Kocke“, iz katerih sestavljamo naš model pokrajine, so v resnici kvadri različnih velikosti. Možne velikosti kvadrov so podane, za vsako velikost pa imamo na voljo neomejeno število kvadrov tiste velikosti. Kvadre moramo zlagati tako, da se med seboj ne prekrivajo, da ne štrlijo ven iz pokrajine in da pokrijejo celotno pokrajino. Kvadre smemo vrteti v korakih po 90° okrog navpične osi (torej osi z), tako da lahko na primer kvader velikosti ax × ay × az uporabimo tudi kot kvader velikosti ay × ax × az.

Tvoja naloga je sestaviti tak model pokrajine, ki ustreza tem omejitvam in pri tem porabi čim manj kvadrov.

Primer: recimo, da imamo višinski zemljevid z zgornje slike in da so na voljo kvadri naslednjih velikosti: 1 × 1 × 1, 2 × 1 × 1, 3 × 1 × 1, 1 × 1 × 2.

Naslednji dve sliki kažeta dva izmed možnih načinov, kako lahko iz kvadrov takih velikosti sestavimo pokrajino s tega višinskega zemljevida (kvadre na slikah smo pobarvali z različnimi barvami, vendar le zato, da se jih lažje razloči, drugače pa barve ne pomenijo ničesar posebnega):

Rešitev na levi sliki sestavlja 6 kvadrov, rešitev na desni sliki pa 7 kvadrov, zato je leva rešitev boljša od desne.

Obrazec za oddajo rešitev

(Oddaja rešitev je možna do vključno 26. marca 2021.)

Datoteka s tvojo rešitvijo:

Najboljše doslej oddane rešitve

Prikaži podrobno tabelo rezultatov po posameznih testnih primerih.

Skupni seštevek

V skupnem seštevku se za vsakega tekmovalca seštejejo njegove točke z vseh testnih primerov.

Ime in priimekRezultat
Samo Kralj258
Domen213
Jošt Smrtnik182
Gregor Kikelj170

[H kazalu. | Na vrh te strani. | Imate vprašanje ali komentar?]