Srednješolsko tekmovanje ACM iz računalništva in informatike

Tekmovanje v izobraževalnih videoposnetkih

Cilj tekmovanja

Cilj tekmovanja v izobraževalnih video posnetkih je spodbuditi kakovostno produkcijo izobraževalnih video vsebin na osnovnih in srednjih šolah, na višjih in visokih šolah ter fakultetah in na ta način omogočiti ter povečati dostopnost do uporabnih video vsebin in obenem dopolniti klasične oblike poučevanja.

Naloga

Pripraviti kratki izobraževalni film s področja učnih vsebin na osnovnih šolah, srednjih šolah, višjih in visokih šolah ter fakultetah. Vsebina filma je lahko s področja naravoslovnih, tehničnih, humanističnih in družboslovnih ved ali uporabnih znanosti.

Tekmovanje poteka v treh kategorijah kratkih izobraževalnih filmov:

Tekmovanje bo potekalo v dveh tekmovalnih skupinah:

Avtorstvo vsebine

Vsebine kratkih izobraževalnih filmov morajo biti avtorske. Uporabljeni viri morajo biti jasno citirani na koncu filma.

Med avtorske vsebine sodi tudi glasba (glasbena dela z besedilom ali brez besedila), ki se jo uporablja v kratkem filmu. V primeru uporabe avtorske glasbe mora biti plačano posebno nadomestilo za avtorske pravice (avtorske pravice zastarajo 70 let po smrti avtorja) ali pa pridobljeno dovoljenje založbe za brezplačno uporabo avtorsko zaščitene glasbe. Druga možnost je uporaba glasbe, ki ni avtorsko zaščitena.

Avtorske pravice veljajo za vsa dela in ne samo za spremljevalno glasbo.

V filmu uporabljena glasba, grafični in zvočni pripomočki, efekti, tipografija idr. naj bo v sferi javne domene in prosto uporabnih vsebin.

Vsebine ne smejo biti žaljive ali prikazovati kadrov, ki bi kršili moralne norme občinstva. Filmi morajo upoštevati obstoječe etične zahteve in ne smejo vsebovati vsebin, ki so nevarne ali škodljive za zdravje ljudi. Kratkih izobraževalnih filmov, ki bodo le kopije ali plagiati določenih vsebin oz. kjer ne bodo upoštevane zgoraj navedene smernice, komisija ne bo sprejela in bodo zavrnjeni.

Vsi objavljeni kratki izobraževalni filmi bodo na portalu zaščiteni z licenco Creative Commons (BY-NC-ND) opredeljeno na strani http://creativecommons.si/licence. Creative Commons ustvarjalcem ponuja vnaprej pripravljene licence, s katerimi jasno določijo dovoljene in nedovoljene uporabe svojih del, tako da lahko dela svobodneje krožijo med uporabniki. Označevanje avtorskih del z licenco Creative Commons (CC) ne pomeni, da se avtor odreka avtorskim pravicam. Pomeni samo, da ponuja določen del pravic vsem in le pod določenimi pogoji. Licenca dovoljuje reproduciranje, distribuiranje, dajanje v najem in priobčevanje vašega dela javnosti in zahteva, da se vaše delo ne sme uporabiti v komercialne namene, pri uporabi vašega dela morajo ostali navesti izvirnega avtorja na način, ki ga določite vi kot izvirni avtor oziroma dajalec licence, dela se ne sme spreminjati, preoblikovati ali ga uporabiti v tujem delu.

Za lažje iskanje navajamo spisek nekaterih virov prosto uporabnih vsebin:

Merila za ocenjevanje, nagrade in objava rezultatov

Prispeli videoposnetki se bodo ocenjevali po naslednjih kriterijih:

Posnetkom, ki bodo krajši od dveh minut ali daljši od desetih minut, se pri končni oceni odšteje 20% pridobljenih točk.

Nagrado prejmejo najboljši kratki izobraževalni filmi v posamezni skupini.

Rezultati tekmovanja bodo objavljeni na spletni strani tekmovanja http://rtk.ijs.si, vsi video posnetki pa na spletnem portalu VideoLectures.NET. Za objavo video posnetkov, na katerih so posneti mladoletni učenci oz. dijaki, potrebujemo podpisana soglasja staršev (Zakon o varovanju osebnih podatkov). Avtorji posnetkov in njihovi mentorji morajo oddati tudi podpisani obrazec „Soglasje k objavi in izjava o avtorstvu“.

Tekmovalcem in mentorjem priporočamo naslednje gradivo in ogled predavanja:

Prispele in zmagovalne kratke filme tekmovanj iz prejšnjih let si lahko ogledate na videolectures.net: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 in 2017.

Dolžina kratkega izobraževalnega filma, video formati in tehnični podatki

Prijava na tekmovanje in oddaja kratkih izobraževalnih filmov

Prijavnico na tekmovanje najdete na tej spletni strani. Kandidati morajo najkasneje do 23. februarja 2018 oddati:

Prijavnico, soglasja in filme lahko oddate:

Navodila za oddajo kratkih izobraževalnih filmov preko spleta:

Kratkih izobraževalnih filmov brez podpisanih obrazcev ne bomo javno objavili. Za dodatna vsebinska pojasnila smo na voljo na e-naslovu: mihajela.crnko@ijs.si. Objava rezultatov in podelitev nagrad bo potekala 24. marca 2018, po tekmovanju.

Priporočamo tudi, da se seznanite s pravilnikom tekmovanja ACM v izobraževalnih videoposnetkih.

Na vrh strani. | H kazalu. | Imate vprašanje ali komentar?