Tekmovanje ACM iz računalništva in informatike

Urnik tekmovanja

Tekmovanje bo potekalo 19. marca 2016 v Ljubljani, na Fakulteti za računalništvo in informatiko (dopoldanski del) in na Institutu Jožef Stefan (popoldanski del).

Fakulteta za računalništvo in informatiko, Večna pot 113, Ljubljana
8:15 prihod in registracija tekmovalcev
(Fakulteta za računalništvo in informatiko, Večna pot 113, Ljubljana)
9:00 otvoritev in razpored po predavalnicah (predavalnica A)
  • prof. dr. Nikolaj Zimic, dekan Fakultete za računalništvo in informatiko
  • prof. dr. Matjaž Gams, predsednik ACM Slovenija
  • Robert Reinhardt: 40 let tekmovanj v znanju računalništva in informatike v Sloveniji
10:00 – 13:00tekmovanje v 1. skupini Fakulteta za računalništvo in informatiko)
10:00 – 13:00tekmovanje v 2. skupini (Fakulteta za računalništvo in informatiko)
10:00 – 15:00tekmovanje v 3. skupini (Fakulteta za računalništvo in informatiko)
11:00 – 12:30tekmovanje v razvoju spletnih aplikacij
(Fakulteta za računalništvo in informatiko)
10:00 – 12:30

Predavanje za mentorje
(Fakulteta za računalništvo in informatiko)

Matija Lokar: Uporaba sistemov za avtomatsko preverjanje pravilnosti programov pri programiranju

Prevoz s FRI na IJS: 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 15:15
Inštitut Jožef Stefan, Jamova 39, Ljubljana
12:30 – 14:00kosilo za mentorje, tekmovalce prve in druge skupine ter tekmovanja v razvoju spletnih aplikacij
(jedilnica IJS)
14:30 – 15:30kosilo za tekmovalce tretje skupine (jedilnica IJS)
14:00 – 16:15

Program za tekmovalce
(velika predavalnica IJS, Jamova 39, Ljubljana)

Gorazd Božič: Digitalna forenzika

16:15 – 16:30Predstavitev nalog in rešitev tekmovanja v razvoju spletnih aplikacij
(Jani Dugonik, Goran Hrovat, velika predavalnica IJS)
16:30 – 16:45Predstavitev najboljših video posnetkov
(Gaber Cerle, velika predavalnica IJS)
16:45 – 18:00Predstavitev nalog in rešitev tekmovanja v znanju
(Janez Brank, velika predavalnica IJS)
18:00Razglasitev rezultatov in podelitev priznanj ter nagrad
(velika predavalnica IJS)