Tekmovanje ACM iz računalništva in informatike

Urnik tekmovanja

Tekmovanje bo potekalo 23. marca 2013 na Institutu Jožef Stefan, Fakulteti za matematiko in fiziko ter Fakulteti za računalništvo in informatiko v Ljubljani.

8:15 prihod in registracija tekmovalcev
Prihod in registracija tekmovalcev potekata letos na FRI, ne na IJS kot v prejšnjih letih!
9:15 otvoritev in razpored po predavalnicah (predavalnica P1)
10:00 – 13:00tekmovanje v 1. skupini (Fakulteta za računalništvo in informatiko)
10:00 – 13:00tekmovanje v 2. skupini (Fakulteta za računalništvo in informatiko)
10:00 – 15:00tekmovanje v 3. skupini (Fakulteta za matematiko in fiziko)
11:00 – 12:30tekmovanje v razvoju spletnih aplikacij
(Fakulteta za računalništvo in informatiko)
10:00 – 11:30

Predavanje za mentorje
(Fakulteta za računalništvo in informatiko)

Peter Micheuz: From Digital Literacy to Informatics — a wide field
(What is going on worldwide and especially in German speaking countries)

Peter Micheuz is since 1979 an Austrian teacher for Mathematics, Phsyics and Informatics at the Alpen-Adria-Gymnasium Völkermarkt and since 2000 in charge of teachers’ education for Informatics at the Alpen-Adria-University Klagenfurt. As generalist and digital immigrant he publishes in the domains of Informatics education and E-Learning.

12:00kosilo za mentorje
(jedilnica FRI)
12:30 – 14:00kosilo za tekmovalce prve in druge skupine ter tekmovanja v razvoju spletnih aplikacij
(jedilnica FRI)
14:30 – 15:30kosilo za tekmovalce tretje skupine (jedilnica FRI)
14:00 – 15:30

Program za tekmovalce
(velika predavalnica IJS)

Jan Vesel, Fakulteta za računalništvo in informatiko:
Tja in spet nazaj — Zgodba med slikami in biti

Spoznajmo delovanje računalnika in računalniških algoritmov ter fotografske prijeme skozi potopisno fotografijo o potepanju skozi divjino Nove Zelandije.

15:30 – 16:00Predstavitev nalog in rešitev tekmovanja v razvoju spletnih aplikacij
(Matej Črepinšek, Denis Špelič, velika predavalnica IJS)
16:00 – 16:30Predstavitev najboljših video posnetkov
(Marko Bratuš, velika predavalnica IJS)
16:30 – 18:00Predstavitev nalog in rešitev tekmovanja v znanju
(Janez Brank, velika predavalnica IJS)
18:00Razglasitev rezultatov in podelitev priznanj ter nagrad
(velika predavalnica IJS)