Tekmovanje ACM iz računalništva in informatike

Urnik tekmovanja

Tekmovanje bo potekalo 24. marca 2012 na Institutu Jožef Stefan, Fakulteti za matematiko in fiziko ter Fakulteti za računalništvo in informatiko v Ljubljani.

8:15 prihod in registracija tekmovalcev
9:15 otvoritev in začetek tekmovanja (velika predavalnica IJS),
razpored po učilnicah
10:00 – 13:00tekmovanje v 1. skupini (Fakulteta za računalništvo in informatiko)
10:00 – 13:00tekmovanje v 2. skupini (Fakulteta za računalništvo in informatiko)
10:00 – 15:00tekmovanje v 3. skupini (Fakulteta za matematiko in fiziko)
11:00 – 12:30tekmovanje v razvoju spletnih aplikacij
(Fakulteta za računalništvo in informatiko)
10:00 – 11:30

Program za mentorje:
(Fakulteta za računalništvo in informatiko)

10:00Nagovor prodekanje FRI
10:05Mednarodno tekmovanje v informacijski in računalniški pismenosti Bober
10:30Računalniški krožki na osnovnih šolah
10:55Poletne šole FRI
11:05Poročilo o okrogli mizi
11:15Nagovor predsednika ACM in oblikovanje ustanovitvene skupine sekcije učiteljev računalništva in informatike
12:00kosilo za mentorje
(gostilna Za pumpo)
12:30 – 14:00kosilo za tekmovalce prve in druge skupine ter tekmovanja v razvoju spletnih aplikacij
(jedilnica IJS)
14:00 – 15:30Program za tekmovalce:
14:00 – 14:45

Andrej Krevl, FRI: Spletni kung-fu, nekaj malega o varnosti na internetu in kako pri tem ostati brez modrice na očesu…
(velika predavalnica IJS)

14:45 – 15:30

Miha Smolnikar: Povezovanje vsakdanjih stvari v internet
(velika predavalnica IJS)

14:30 – 15:30kosilo za tekmovalce tretje skupine (jedilnica IJS)
15:30 – 16:00Predstavitev nalog in rešitev tekmovanja v razvoju spletnih aplikacij
(Matej Črepinšek, Denis Špelič, velika predavalnica IJS)
16:00 – 17:00Predstavitev nalog in rešitev tekmovanja v znanju
(Janez Brank, velika predavalnica IJS)
17:00 – 18:00Predstavitev najboljših video posnetkov
(Marko Bratuš, velika predavalnica IJS)
18:00Razglasitev rezultatov in podelitev priznanj ter nagrad
(velika predavalnica IJS)