Tekmovalni dnevi Instituta Jožef Stefan
Srednješolsko tekmovanje ACM iz računalništva in informatike

Tekmovanje v izobraževalnih videoposnetkih

Cilj tekmovanja

Cilj tekmovanja v izobraževalnih video vsebinah je spodbuditi produkcijo izobraževalnih vsebin na osnovnih in srednjih šolah ter univerzah in na ta način omogočiti ter povečati dostopnost do uporabnih znanj in obenem dopolniti klasične oblike poučevanja.

Naloga

Pripraviti video izobraževalno vsebino s področja učnih vsebin na osnovnih ali srednjih šolah. Posnetek je lahko s kateregakoli področja tako naravoslovnih, humanističnih, družboslovnih ali ekonomskih ved.

Nekaj predlaganih tem izobraževalnih posnetkov: predstavitev različnih panog; poskusi in vaje (lahko tudi vezani na učni program) s področja okolja, fizike, računalništva, multimedije idr., predavanje o določeni snovi.

Posnetek lahko pripravi eden ali več avtorjev. Posnetki bodo razvrščeni v dve tekmovalni skupini: osnovnošolsko ter srednješolsko skupaj s študentsko. Vsebinsko naj bodo posnetki razvrščeni v naslednje kategorije:

Objava posnetkov

Zmagovalni videoposnetki bodo objavljeni na spletni strani tekmovanja IJS v znanju računalništva — http://rtk.ijs.si ter na spletnem portalu Videolectures.Net — http://videolectures.net/rtk2011, kjer bodo posamezni prispevki zaradi preglednosti tematsko razvrščeni po posameznih področjih (npr.: fizika, biologija, računalništvo, kemija, jezikoslovje. . .).

Primere lanskoletnih videoposnetkov si lahko ogledate na http://videolectures.net/rtk2010_ljubljana/.

Primera želenih avtorskih video posnetkov (sicer v angleškem jeziku) si lahko ogledate na http://videolectures.net/ijcai09_szepesvari_lrgm/ in http://videolectures.net/rtk2010_tscng_fizika/.

Zaželeno je, da avtorji video posnetke zaščitijo z eno izmed licenc Creative Commons, s katerimi jasno določijo dovoljene in nedovoljene uporabe svojih del, tako da lahko dela svobodneje krožijo med uporabniki. Označevanje avtorskih del z licenco Creative Commons (CC) ne pomeni, da se avtor odreka avtorskim pravicam. Pomeni samo, da ponuja določen del pravic vsem in le pod določenimi pogoji.

Za objavo video posnetkov na katerih so posneti mladoletni učenci oz. dijaki potrebujemo podpisana soglasja staršev (Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov). Avtorji posnetkov in njihovi mentorji morajo oddati tudi podpisani obrazec „Soglasje k objavi in izjava o avtorstvu“. Video posnetkov brez podpisanih obrazcev ne bomo javno objavili.

Avtorstvo vsebine

Vsebine videoposnetkov morajo biti avtorske. Uporabljeni viri morajo biti jasno in pravilno navedeni. Med avtorske vsebine sodi tudi glasba (glasbena dela z besedilom ali brez besedila), ki se uporablja v posnetku. V primeru, da uporabljate avtorsko glasbo je treba za to plačati posebno nadomestilo za avtorske pravice (avtorske pravice zastarajo 70 let po smrti avtorja). Druga možnost je, da uporabite glasbo, ki ni avtorsko zaščitena. Lahko jo najdete na naslovu http://www.jamendo.com/en/. Vsebine posnetka ne smejo biti žaljive ali prikazovati kadrov, ki bi kršili moralne norme občinstva. Posnetki morajo upoštevati obstoječe etične zahteve in ne smejo vsebovati vsebin, ki so nevarne ali škodljive za zdravje ljudi.

Posnetkov, ki bodo le kopije ali plagiati določenih vsebin oz. kjer ne bodo upoštevane zgoraj navedene smernice, komisija ne bo sprejela in bodo zavrnjeni.

Kriteriji ocenjevanja

Prispeli videoposnetki se bodo ocenjevali po naslednjih kriterijih:

Posnetki, narejeni z mobilnimi telefoni, se bodo ocenjevali po naslednjih kriterijih:

Nagrado prejmejo najboljši posnetki, izbrani med posnetki obeh skupin.

Format in dolžina videoposnetka

Zahtevani tehnični podatki

Priporočen video format:

Posnetku morajo biti priloženi podatki o treh glavnih avtorjih, mentorju, šoli, tekmovalni skupini ter opis vsebine posnetka.

Rok za oddajo videoposnetkov je 28. februar 2011.

Posnetke lahko oddate:

Navodila za oddajo datotek:

  1. Za nalaganje posnetka na strežnik lahko uporabite katerikoli FTP program. Priporočamo Windows Explorer, ki je najenostavnejši za uporabo. Uporabite lahko tudi programa Filezilla (za PC) ali Cyberduck (za Mac).
  2. Kliknete na „Moj računalnik“. V orodno vrstico Windows Explorerja vnesete naslov: ftp://rtk2011@videolectures.net in nato vpišete zahtevano uporabniško ime: rtk2011 in geslo: rtk2011.
  3. V Windows Explorerju se vam bo odprla mapa, v katero naložite izbrani posnetek. K posnetku morajo biti priloženi podatki o treh glavnih avtorjih, mentorju/jih, šoli (ime in sedež), tekmovalni skupini ter povzetek oz. opis vsebine posnetka.

Za dodatna vsebinska pojasnila smo na voljo na e-naslovu: davor.orlic@ijs.si.

Priporočamo tudi, da se seznanite s pravilnikom tekmovanja IJS v izobraževalnih videoposnetkih.

Na vrh strani. | H kazalu. | Imate vprašanje ali komentar?