Tekmovanje ACM iz računalništva in informatike

Urnik tekmovanja

Tekmovanje bo potekalo 26. marca 2011 na Institutu Jožef Stefan, Fakulteti za matematiko in fiziko ter Fakulteti za računalništvo in informatiko v Ljubljani.

8:30 prihod in registracija tekmovalcev
9:15 otvoritev in začetek tekmovanja (velika predavalnica IJS),
razpored po učilnicah
10:00 – 13:00tekmovanje v 1. skupini (Fakulteta za računalništvo in informatiko)
10:00 – 13:00tekmovanje v 2. skupini (Fakulteta za računalništvo in informatiko)
10:00 – 15:00tekmovanje v 3. skupini (Fakulteta za matematiko in fiziko)
14:00 – 15:30tekmovanje v razvoju spletnih aplikacij
(Fakulteta za računalništvo in informatiko)
10:00 – 11:30

Predavanje za mentorje:
Vuk Ćosić: Internet, slon in šest slepih modrecev

Kratko, z anekdotami začinjeno predavanje opisuje globoke družbene spremembe, ki jih v je našem času internet nepovratno povzročil. Od osebnih ritualov, preko ljubiteljskega in poslovnega sodelovanja do strukture javne sfere internet je na vseh ravneh temeljno predrugačil stara razmerja in pahnil danes živečo generacijo v ponovno premišljevanje vseh aspektov življenja in delovanja.

(Fakulteta za računalništvo in informatiko)

12:00kosilo za mentorje
(gostilna Za pumpo)
12:30 – 14:00kosilo za tekmovalce prve in druge skupine ter video tekmovanja
(jedilnica IJS)
13:00kosilo za mentorje video tekmovanja
(gostilna Za pumpo)
 Program za tekmovalce:
14:00 – 14:45

Ciril Horjak — dr. Horowitz: Stripovski algoritmi
(velika predavalnica IJS)

Ciril bo povedal, kako uporablja matematične postopke pri risanju stripov.

14:45 – 15:30

Atraktivni poskusi v kemiji,
predava Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo, IJS
(velika predavalnica IJS)

14:30 – 15:30kosilo za tekmovalce tretje skupine in tekmovalce v razvoju spletnih aplikacij (jedilnica IJS)
 Predavanje za mentorje video tekmovanja:
14:00 – 14:30

Matija Šuklje: Video posnetki brez pravnih zagat

Za začetek si bomo ogledali tipične napake pri delanju video posnetkov in v kakšne težave s pravom lahko vodijo. Nato pa bo poudarek na tem kje poiskati in kako uporabiti vsebine, ki se jih lahko vključi v video posnetke, da se izognemo tem težavam.

(predavalnica Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana)

14:30 – 15:30

Ivan Merljak, Vihra: Predavanje o scenariju in uprizoritvenih možnostih

V prvem delu bo poudarek na teoriji scenarija kot vsebinski zasnovi avdiovizualnega izdelka; kot sprva kaotični zamisli do dozorele zamisli, ki jo pozneje uresničimo s snemanjem in montažo kot končnim oblikovanjem filma ali video filma. Nato se bomo v drugem delu dotaknili snemalne knjige, kot (dokončno) urejene zamisli režiserja z že opredeljenimi kadri, rakurzi in plani, z opisi premikov kamere, označenimi rezi in prehodi kot pripovednimi ločili.

(predavalnica Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana)

15:30 – 16:00Predstavitev najboljših video posnetkov
(Davor Orlič, velika predavalnica IJS)
16:00 – 16:30Predstavitev nalog in rešitev tekmovanja v razvoju spletnih aplikacij
(Matej Črepinšek, Denis Špelič, velika predavalnica IJS)
16:30 – 17:00Predstavitev nalog in rešitev tekmovanja v znanju
(Janez Brank, velika predavalnica IJS)
17:00razglasitev rezultatov in podelitev priznanj ter nagrad
(velika predavalnica IJS)