Tekmovalni dnevi Instituta Jožef Stefan

Predstavitev tekmovanja

Zamisel o nastanku tekmovalnih dni Instituta Jožef Stefan je nastala z namenom spodbujati medpredmetno povezovanje, interdisciplinarnost in timsko delo dijakov. S tekmovanji želimo širiti in poglabljati znanja dijakov in jim hkrati omogočiti, da se preizkusijo ob reševanju zahtevnejših nalog in problemov. Cilj tekmovanj je odkrivati in spodbujati nadarjene dijake. S tekmovalnimi dnevi IJS želimo tudi promovirati znanost in vzpostaviti sodelovanje med šolami ter IJS.

Srednješolsko tekmovanje ACM
iz računalništva in informatike

Tekmovanje bo potekalo v štirih panogah:

  1. Tekmovanje v znanju računalništva
  2. Tekmovanje programov
  3. Tekmovanje v izdelavi spletnih aplikacij
  4. Tekmovanje v izobraževalnih videoposnetkih

Najuspešnejši tekmovalci bodo prejeli priznanja, pa tudi praktične nagrade. Objava rezultatov in podelitev nagrad bosta potekali 27. marca 2010 po tekmovanju.

Za izvedbo tekmovanja bosta poskrbela organizacijski odbor in komisija, ki ju sestavlja čez dvajset strokovnjakov z Instituta Jožef Stefan, vseh treh univerz in nekaterih slovenskih podjetij.

Organizacijski odbor

Komisija za tekmovanje v znanju računalništva

Komisija za tekmovanje izobraževalnih videoposnetkov

Komisija za tekmovanje v izdelavi spletnih aplikacij

Na vrh strani. | H kazalu. | Imate vprašanje ali komentar?