Tekmovalni dnevi Instituta Jožef Stefan

Tekmovanje v izobraževalnih videoposnetkih

Cilj tekmovanja

Cilj tekmovanja v izobraževalnih video vsebinah je vzpodbuditi produkcijo izobraževalnih vsebin na osnovnih in srednjih šolah ter univerzah in na ta način omogočiti ter povečati dostopnost do uporabnih znanj in obenem dopolniti klasične oblike poučevanja.

Naloga

Pripraviti video izobraževalno vsebino s področja učnih vsebin na osnovnih ali srednjih šolah. Posnetek je lahko s kateregakoli področja tako naravoslovnih, humanističnih, družboslovnih ali ekonomskih ved.

Nekaj predlaganih tem izobraževalnih posnetkov: poskusi in eksperimenti, okolje, šport, računalništvo, komunikacije, izobraževanje, multimedija.

Posnetek lahko pripravi eden ali več avtorjev.

Objava posnetkov

Zmagovalni videoposnetki bodo objavljeni na spletni strani tekmovanja IJS v znanju računalništva — http://rtk.ijs.si ter na spletnem portalu Videolectures.Net — http://videolectures.net/rtk09, kjer bodo posamezni prispevki zaradi preglednosti tematsko razvrščeni po posameznih področjih (npr.: fizika, biologija, računalništvo, kemija, jezikoslovje. . .).

Za primer, kakšna je videti objava posnetkov na Videolectures.Net, si lahko ogledate na primer posnetke z lanskega tekmovanja (otvoritev, razglasitev rezultatov in razna predavanja).

Avtorstvo vsebine

Vsebine videoposnetkov morajo biti avtorske. Viri morajo biti jasno in pravilno navedeni. Vsebine ne smejo biti žaljive ali prikazovati kadre, ki bi kršile moralne norme ciljne publike. Poslane vsebine morajo biti originalne, nove ter še neobjavljene.

Posnetkov, ki bodo le kopije ali plagiati določenih vsebin oz. kjer ne bodo upoštevane zgoraj navedene smernice, komisija ne bo sprejela in bodo zavrnjeni.

Posnetki morajo upoštevati obstoječe etične zahteve in ne smejo vsebovati vsebin, ki so nevarne ali škodljive za zdravje ljudi.

Kriteriji ocenjevanja

Izobraževalni koncept, scenarij predstavljene vsebine, izobraževalna vrednost samega materiala, vizualna komponenta, kvaliteta slike, zvoka, svetlobe in spodaj naštete tehnične zahteve.

Format videoposnetka

Dolžina posnetka naj bo od 7 do 15 minut. Zahtevani tehnični podatki za oddane posnetke:

Priporočen video format:

Posnetku morajo biti priloženi podatki o avtorjih, snemalcu, mentorju, šoli in kratek opis vsebine.

Rok za oddajo videoposnetkov je 28. februar 2009.

Posnetke lahko oddate:

Navodila za oddajo datotek:

  1. za nalaganje posnetka lahko uporabite vaš priljubljeni FTP program, priporočamo odprtokodne programe Filezilla (na PC) ali Cyberduck (na Macu),
  2. vnesite naslov: ftp://videolectures.net ter vpišite uporabniško ime (rtk09) in geslo (rtk09-video)
  3. izberite pripravljeni posnetek ter ga prenesite na videolectures.net,
  4. izberite datoteko s kratkim opisom posnetka, navedbo avtorjev, šole in kontaktnimi podatki ter jo prenesite na videolectures.net.

Za dodatna vsebinska pojasnila smo na voljo na e-naslovu: info@videolectures.net.

Priporočamo tudi, da se seznanite s pravilnikom tekmovanja IJS v izobraževalnih videoposnetkih.

Na vrh strani. | H kazalu. | Imate vprašanje ali komentar?