Tekmovalni dnevi Instituta Jožef Stefan

Predstavitev tekmovanja

Zamisel o nastanku tekmovalnih dni Instituta Jožef Stefan je nastala z namenom spodbujati medpredmetno povezovanje, interdisciplinarnost in timsko delo dijakov. S tekmovanji želimo širiti in poglabljati znanja dijakov in jim hkrati omogočiti, da se preizkusijo ob reševanju zahtevnejših nalog in problemov. Cilj tekmovanj je odkrivati in spodbujati nadarjene dijake. S tekmovalnimi dnevi IJS želimo tudi promovirati znanost in vzpostaviti sodelovanje med šolami ter IJS.

Letos smo pripravili dve tekmovanji, v prihodnjih letih pa nameravamo program tekmovalnih dni IJS še razširiti.

Najuspešnejši tekmovalci bodo prejeli priznanja, pa tudi praktične nagrade. Objava rezultatov in podelitev nagrad bosta potekali 6. maja 2006 po tekmovanju.

Za izvedbo tekmovanja bosta poskrbela organizacijski odbor in komisija, ki ju sestavlja čez dvajset strokovnjakov z Instituta Jožef Stefan, vseh treh univerz in nekaterih slovenskih podjetij.

Organizacijski odbor

Komisija za tekmovanje v znanju računalništva

Na vrh strani. | H kazalu.