Anketa o 28. državnem tekmovanju srednješolcev iz računalništva (2004)

[Prva skupina. | Druga skupina. | Tretja skupina. | Kazalo prejšnjih tekmovanj. ]

Nekaj opažanj:

Katere programske jezike so uporabljali tekmovalci:

Število tekmovalcev:

LetoSkupinaSkupaj
prvadrugatretja
200444302094
200324172667
200225263081
200128452194
200040282694

Kaj bi bilo dobro prihodnje leto narediti drugače:

Besedilo v oglatih oklepajih [takole] je moje.

Anketa za prvo skupino

Kaj meniš o prvi nalogi (SMS)? Kaj meniš o drugi nalogi (Ploščice)? Kaj meniš o tretji nalogi (Ruleta)? Kaj meniš o četrti nalogi (Tekoče stopnice)? Kakšne so se ti zdele naloge? So bile (pre)lahke, (pre)težke, ravno prav zahtevne? Lažje/težje, kot si pričakoval? Je bilo besedilo posamezne naloge dovolj jasno, natančno in razumljivo? Katere programske jezike poznaš in kako dobro? Katere operacijske sisteme poznaš? S kakšnim računalnikom običajno delaš, kakšen način dostopa do interneta uporabljaš? Kakršne koli druge pripombe in predlogi. Kaj bi spremenil(a), popravil(a), odpravil(a), ipd., da bi postalo tekmovanje zanimivejše in bolj privlačno? Kaj ti je bilo pri tekmovanju všeč? Kaj te je najbolj motilo? Če imaš kaj vrstnikov, ki se tudi zanimajo za programiranje, pa se tega tekmovanja niso udeležili, kaj bi bilo po tvojem mnenju treba spremeniti, da bi jih prepričali k udeležbi?

Anketa za drugo skupino

Kaj meniš o prvi nalogi (Naraščajoča števila)? Kaj meniš o drugi nalogi (Topovske krogle)? Kaj meniš o tretji nalogi (GPS)? Kaj meniš o četrti nalogi (Skrajšanke)? Kakšne so se ti zdele naloge? So bile (pre)lahke, (pre)težke, ravno prav zahtevne? Lažje/težje, kot si pričakoval? Je bilo besedilo posamezne naloge dovolj jasno, natančno in razumljivo? Katere programske jezike poznaš in kako dobro? Katere operacijske sisteme poznaš? S kakšnim računalnikom običajno delaš, kakšen način dostopa do interneta uporabljaš? Kakršne koli druge pripombe in predlogi. Kaj bi spremenil(a), popravil(a), odpravil(a), ipd., da bi postalo tekmovanje zanimivejše in bolj privlačno? Kaj ti je bilo pri tekmovanju všeč? Kaj te je najbolj motilo? Če imaš kaj vrstnikov, ki se tudi zanimajo za programiranje, pa se tega tekmovanja niso udeležili, kaj bi bilo po tvojem mnenju treba spremeniti, da bi jih prepričali k udeležbi?

Anketa za tretjo skupino

Kaj meniš o prvi nalogi (Otoki)? Kaj meniš o drugi nalogi (SBN)? Kaj meniš o tretji nalogi (Butalci)? Kaj meniš o četrti nalogi (Izomorfizem)? Kaj meniš o peti nalogi (Čebelica Maja)? Kakšne so se ti zdele naloge? So bile (pre)lahke, (pre)težke, ravno prav zahtevne? Lažje/težje, kot si pričakoval? Je bilo besedilo posamezne naloge dovolj jasno, natančno in razumljivo? Zadnja štiri leta poteka tekmovanje tretje skupine na računalnikih. Se ti zdi to bolje/slabše od reševanja nalog na papir? Zakaj? Tvoje mnenje o sistemu točkovanja (je primeren ali ne? bi kaj spremenil(a)? ali daje komu nepošteno prednost? je prezapleten? je bil dovolj dobro opisan?) Tvoje mnenje o delovnem okolju (prevajalniki, sistem oddajanja nalog, strežnik za preizkušanje vaših rešitev). Tvoje mnenje o pravilih tekmovanja oz. navodilih, ki ste jih dobili na začetku (so dovolj razumljiva? dovolj izčrpna? se ti zdi, da je v njih manjkalo kaj pomembnega?) Katere programske jezike poznaš in kako dobro? Katere operacijske sisteme poznaš? S kakšnim računalnikom običajno delaš, kakšen način dostopa do interneta uporabljaš? Kakršne koli druge pripombe in predlogi. Kaj bi spremenil(a), popravil(a), odpravil(a), ipd., da bi postalo tekmovanje zanimivejše in bolj privlačno? Kaj ti je bilo pri tekmovanju všeč? Kaj te je najbolj motilo? Če imaš kaj vrstnikov, ki se tudi zanimajo za programiranje, pa se tega tekmovanja niso udeležili, kaj bi bilo po tvojem mnenju treba spremeniti, da bi jih prepričali k udeležbi?

[Na začetek strani. H kazalu.]