Anketa o 27. državnem tekmovanju srednješolcev iz računalništva (2003)

[Prva skupina. | Druga skupina. | Tretja skupina. | Kazalo prejšnjih tekmovanj. ]

Nekaj opažanj:

Katere programske jezike so uporabljali tekmovalci v 3. skupini:

Kaj bi bilo dobro prihodnje leto v anketi narediti drugače:

Besedilo v oglatih oklepajih [takole] je moje.

Anketa za prvo skupino

Kaj meniš o prvi nalogi (Dva kupa števil)? Kaj meniš o drugi nalogi (Pet čevljev merim, palcev pet)? Kaj meniš o tretji nalogi (Glasovanje)? Kaj meniš o četrti nalogi (Radar)? Kakšne so se ti zdele naloge? So bile (pre)lahke, (pre)težke, ravno prav zahtevne? Lažje/težje, kot si pričakoval? Je bilo besedilo posamezne naloge dovolj jasno, natančno in razumljivo? Katere programske jezike poznaš in kako dobro? Katere operacijske sisteme poznaš? S kakšnim računalnikom običajno delaš, kakšen način dostopa do interneta uporabljaš? Kakršne koli druge pripombe in predlogi. Kaj bi spremenil(a), popravil(a), odpravil(a), ipd., da bi postalo tekmovanje zanimivejše in bolj privlačno? Kaj ti je bilo pri tekmovanju všeč? Kaj te je najbolj motilo? Če imaš kaj vrstnikov, ki se tudi zanimajo za programiranje, pa se tega tekmovanja niso udeležili, kaj bi bilo po tvojem mnenju treba spremeniti, da bi jih prepričali k udeležbi?

Anketa za drugo skupino

Kaj meniš o prvi nalogi (Križanka)? Kaj meniš o drugi nalogi (Števke)? Kaj meniš o tretji nalogi (Različnost nizov)? Kaj meniš o četrti nalogi (Pošiljanje sporočil)? Kakšne so se ti zdele naloge? So bile (pre)lahke, (pre)težke, ravno prav zahtevne? Lažje/težje, kot si pričakoval? Je bilo besedilo posamezne naloge dovolj jasno, natančno in razumljivo? Katere programske jezike poznaš in kako dobro? Katere operacijske sisteme poznaš? S kakšnim računalnikom običajno delaš, kakšen način dostopa do interneta uporabljaš? Kakršne koli druge pripombe in predlogi. Kaj bi spremenil(a), popravil(a), odpravil(a), ipd., da bi postalo tekmovanje zanimivejše in bolj privlačno? Kaj ti je bilo pri tekmovanju všeč? Kaj te je najbolj motilo? Če imaš kaj vrstnikov, ki se tudi zanimajo za programiranje, pa se tega tekmovanja niso udeležili, kaj bi bilo po tvojem mnenju treba spremeniti, da bi jih prepričali k udeležbi?

Anketa za tretjo skupino

Kaj meniš o nalogi Kraljice? Kaj meniš o nalogi Smučarji? Kaj meniš o nalogi Vplivi? Kaj meniš o nalogi Projekti? Kaj meniš o nalogi Knjižnica? Kakšne so se ti zdele naloge? So bile (pre)lahke, (pre)težke, ravno prav zahtevne? Lažje/težje, kot si pričakoval? Je bilo besedilo posamezne naloge dovolj jasno, natančno in razumljivo? Letos je bila prvič ena od nalog taka, da je treba oddajati izhodne datoteke za vhodne podatke, ki jih dobiš že na začetku tekmovanja. Kaj si misliš o nalogah tega tipa? Naj bo prihodnja leta takih nalog več/manj? Zadnja tri leta poteka tekmovanje tretje skupine na računalnikih. Se ti zdi to bolje/slabše od reševanja nalog na papir? Zakaj? Tvoje mnenje o sistemu točkovanja (je primeren ali ne? bi kaj spremenil(a)? ali daje komu nepošteno prednost? je prezapleten? je bil dovolj dobro opisan?) Tvoje mnenje o delovnem okolju (prevajalniki, sistem oddajanja nalog, strežnik za preizkušanje vaših rešitev). Tvoje mnenje o pravilih tekmovanja oz. navodilih, ki ste jih dobili na začetku (so dovolj razumljiva? dovolj izčrpna? se ti zdi, da je v njih manjkalo kaj pomembnega?) Katere programske jezike poznaš in kako dobro? Katere operacijske sisteme poznaš? S kakšnim računalnikom običajno delaš, kakšen način dostopa do interneta uporabljaš? Kakršne koli druge pripombe in predlogi. Kaj bi spremenil(a), popravil(a), odpravil(a), ipd., da bi postalo tekmovanje zanimivejše in bolj privlačno? Kaj ti je bilo pri tekmovanju všeč? Kaj te je najbolj motilo? Če imaš kaj vrstnikov, ki se tudi zanimajo za programiranje, pa se tega tekmovanja niso udeležili, kaj bi bilo po tvojem mnenju treba spremeniti, da bi jih prepričali k udeležbi?

[Na začetek strani. H kazalu.]