class Igralec(object):
  __slots__ = ['sirina', 'korak']
  ime = "Bilko"

  def zacni_igro(self, sirina, visina, stevilo_min):
    self.korak = 0
    self.sirina = sirina

  def naslednja_poteza(self):
    vrstica = self.korak / self.sirina
    return (self.korak - vrstica*self.sirina, vrstica)

  def izid(self, c, mina, sosednjih_min):
    if mina: print "V koraku", korak, "sem pohodil mino :("
    self.korak += 1

  def konec_igre(self, razlog):
  	print "konec igre", razlog

Rezultat, če to rešitev zaženemo na naključnem minskem polju velikosti 10x10 z 10 minami (ime tekmovalca lahko podamo kar ocenjevalnemu programu).

Odebeljen je izpis tekmovalca, preostalo pa je informativni izpis ocenjevalnega programa (ki šteje korake začenši z 1).

C:\...> mine_test -n 1 -w 10 -h 10 -m 10 -i "python mine.py" -p
Ocenjevalni program za Minolovca.
 http://rtk.ijs.si/2011/mine/
PRNG seme = 1289954809.92
Cakam na igralca ...
Minolovec server v.0.1py
... povezal se je igralec "Bilko".
Igralno polje: (10 x 10)
._._._._._._._._._._.
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|*|_|*|_|_|_|_|_|
|*|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|*|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|*|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|*|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|*|*|_|_|_|*|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|*|_|_|_|_|_|_|_|_|

Stevilo min v sosednjih celicah:
._._._._._._._._._._.
| |1|1|2|1|1| | | | |
|1|2| |2| |1| | | | |
| |3|2|3|1|1| | | | |
|1|3|1|2| | | | | | |
| |2|1|2| | | | |1|1|
| |1|1|1| | | | |1| |
|1|2|2|1| |1|1|1|1|1|
|1|1|1|1| |1| |1| | |
|2|3|3|1| |1|1|1| | |
|1| |1| | | | | | | |

Pritisni ENTER...
V koraku 12 sem pohodil mino :(
V koraku 14 sem pohodil mino :(
V koraku 20 sem pohodil mino :(
V koraku 32 sem pohodil mino :(
V koraku 42 sem pohodil mino :(
V koraku 59 sem pohodil mino :(
V koraku 71 sem pohodil mino :(
V koraku 72 sem pohodil mino :(
V koraku 76 sem pohodil mino :(
V koraku 91 sem pohodil mino :(
konec igre pohodil_si_10_min
V 100 potezah je igralec pohodil 10 min ob korakih
	[13, 15, 21, 33, 43, 60, 72, 73, 77, 92]
Igralec je pohodil 10 min, v povprecju 10.0 na igro.